Câu 1: Khái quát những nét chính về quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất. Câu 2: Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để kh

Question

Câu 1: Khái quát những nét chính về quá trình Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
Câu 2: Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để khai hóa văn minh cho Việt Nam ko? Vì sao?
Câu 3: Trình bày những hiểu biết của em về Hoàng Hoa Thám và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
Câu 4: Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước thờ thuộc Pháp.

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-06T17:46:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:47:50+00:00

  câu 1 

  – Ngày 20 – 11 – 1873, quân Pháp nổ súng đánh và chiếm thành Hà Nội. Từ đó, chúng nhanh chóng đánh chiếm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định.
  câu 2 

   Chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp không phải để “khai hoá văn minh” cho người Việt Nam, vì: – Chính sách của Pháp hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa, duy trì chế độ giáo dục của thời phong kiến, lợi dụng hệ tư tưởng phong kiến và tri thức cựu học để phục vụ chế độ mới.

  câu 4 

  Tổ chức bộ máy Nhà nước
  Thực dân Pháp thành lập Liên bang Đông Dương ), gồm Việt Nam. Cam-pu-chia và Lào, đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.
  Việt Nam bị chia làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau : Bắc Kì là xứ nửa bảo hộ, Trung Kì theo chế độ bảo hộ, Nam Kì theo chế độ thuộc địa. Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh ; đứng đầu xứ và tỉnh là các viên quan người Pháp. Dưới tỉnh là phủ. huyện, châu. Đơn vị hành chính cơ sở ở Việt Nam vẫn là làng xã, do các chức dịch địa phương cai quản. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối.

  0
  2021-10-06T17:47:51+00:00

  Câu 1

  theo em chính sách văn hóa , giáo dục của Pháp không phải để khai hóa văn minh cho việt Nam

  – số trường học chỉ được mở một cách dè dặt,số trẻ được đến trường rất ít, càng ở các lướp cao số học sinh càng giảm dần

  đợi mk tí

  -chính sách văn hóa giáo dục của Pháp nhằm mục đích:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )