Câu 1: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90oC vào một cốc nước ở nhiệt độ phòng ( khoảng 24oC), nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước

Question

Câu 1: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90oC vào một cốc nước ở nhiệt độ phòng ( khoảng 24oC), nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi thế nào? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau đây:
A. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.
D. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của nước giảm.
Câu 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? Chọn câu đúng
A. Nhiệt độ B. Nhiệt năng C. Khối lượng D. Thể tích
Câu 3: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào chứng tỏ khi thực hiện công lên vật thì vật sẽ nóng lên?
A. Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên mặt sàn nhà xi măng, nhám, khi đó miếng đồng nóng lên.
B. Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, làm miếng đồng nóng lên.
C. Quẹt diêm để tạo ra lửa.
D. Tất cả các thí nghiệm trên.
Câu 4: Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng thì mực thủy ngân trong nhiệt kế sẽ thay đổi thế nào?
A. Tăng lên B. Không đổi C. Giảm xuống D. Lúc đầu tăng sau đó giảm.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của một vật?
A. Chỉ những vật có nhiệt độc cao mới có nhiệt năng.
B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh đều có nhiệt năng.
C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.
D. Chỉ những vật có khối lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.
Câu 6:Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu?
A. Vì có sự truyền nhiệt C. Vì có ma sát
B. Vì có sự thực hiện công D. Vì có cơ năng

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-15T17:19:45+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:21:10+00:00

  câu1:C

  câu2:C

  câu3:

  – Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên nền bê tông khi đó miếng đồng sẽ nóng lên.

  – Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, miếng đồng sẽ nóng lên.

  câu4:

  Mực thủy ngân trong nhiệt kế tụt xuống vì không khí phun mạnh ra từ quả bóng thực hiện công sẽ đẩy các phân tử khí xung quanh bầu nhiệt kế văng ra xa, làm cho mật độ không khí xung quanh bầu nhiệt kế giảm, dẫn đến tổng động năng của các phân tử khí giảm, làm cho nhiệt năng giảm.

  câu5:B

  câu6:A

  0
  2021-10-15T17:21:26+00:00

  Câu 1: Khi bỏ một thỏi kim loại đã được nung nóng đến 90oC vào một cốc nước ở nhiệt độ phòng ( khoảng 24oC), nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi thế nào? Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau đây:

  A. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.

  B. Nhiệt năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.

  C. Nhiệt năng của thỏi kim loại giảm và của nước tăng.

  D. Nhiệt năng của thỏi kim loại tăng và của nước giảm.

  Câu 2: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng? Chọn câu đúng

  A. Nhiệt độ

  B. Nhiệt năng

  C. Khối lượng

  D. Thể tích

  Câu 3: Trong các thí nghiệm sau, thí nghiệm nào chứng tỏ khi thực hiện công lên vật thì vật sẽ nóng lên?

  A. Cọ xát miếng đồng nhiều lần lên mặt sàn nhà xi măng, nhám, khi đó miếng đồng nóng lên.

  B. Dùng búa đập lên miếng đồng nhiều lần, làm miếng đồng nóng lên.

  C. Quẹt diêm để tạo ra lửa.

  D. Tất cả các thí nghiệm trên.

  Câu 4: Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bóng thì mực thủy ngân trong nhiệt kế sẽ thay đổi thế nào?

  A. Tăng lên

  B. Không đổi

  C. Giảm xuống

  D. Lúc đầu tăng sau đó giảm.

  Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt năng của một vật?

  A. Chỉ những vật có nhiệt độc cao mới có nhiệt năng.

  B. Bất kì vật nào dù nóng hay lạnh đều có nhiệt năng.

  C. Chỉ những vật có khối lượng lớn mới có nhiệt năng.

  D. Chỉ những vật có khối lượng riêng lớn mới có nhiệt năng.

  Câu 6:Tại sao lưỡi cưa bị nóng lên khi cưa lâu?

  A. Vì có sự truyền nhiệt

  B. Vì có sự thực hiện công

  C. Vì có ma sát

  D. Vì có cơ năng

   @thuyylinhh20042007

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )