Câu 1: Khi chọn gà để nuôi thì nên chon gà con như thế nào? a. Nhanh nhẹn b. To khỏe, lông mượt c. Mắt sáng, chân khép kín d. Tất cả tiêu chí trên Câu

Question

Câu 1: Khi chọn gà để nuôi thì nên chon gà con như thế nào?
a. Nhanh nhẹn
b. To khỏe, lông mượt
c. Mắt sáng, chân khép kín
d. Tất cả tiêu chí trên
Câu 2: Có mấy phương pháp chon lọc giống vật nuôi phổ biến?
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
Câu 3: Thế nào là chọn lọc hàng loạt?
Câu 4: Thế nào là kiểm tra năng suất?
Câu 5: Thế nào là chọn phối?
Câu 6: Kể tên các phương pháp chọn phối?

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-08-16T16:57:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:58:11+00:00

  1.d

  2.b

  3.Chọn lọc hàng loạt là phương pháp dựa theo các tiêu chuẩn về sức sản xuất của vật nuôi như cân nặng, sản lượng trứng và sản lượng sữa.

  4.Phương pháp kiểm tra năng suất : Các vật nuôi được nuôi dưỡng trong cùng một điều kiện “chuẩn” trong cùng một thời gian rồi dựa vào kết quả đạt được đem so sánh với những tiêu chuẩn đ định trước lựa những con tốt nhất giữ lại làm giống.

  5.Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối.

  6.

  • Có 2 phương pháp chọn phối chính:
  •  Chọn ghép đôi con cái và con đực cùng giống gọi là chọn phối cùng giống.
  •  Chọn ghép đôi con cái với con đực khác giống gọi là chọn phối khác giống. …
  •  Chọn phối khác giống (lai tạo )ghép đôi con đực với con cái khác phối giống.

  0
  2021-08-16T16:59:02+00:00

  1.D

  2.A

  3.

  – Chọn lọc là khâu kĩ thuật quan trọng, là biện pháp đầu tiên để cải tiến tính di truyền nhằm tạo ra các giống mới.

  – Chọn lọc hàng loạt là phương pháp chọn lọc trong đó các nhà chọn giống chỉ tiến hành chọn các cá thể theo các tính trạng kiểu hình mà không kiểm tra theo gen.

  *Ví dụ: Trong 1 đàn gà Lơ-go chọn ra những con có sản lượng trứng cao từ 200 quả đến 250 quả/ một chu kì 300 ngày sẽ được giữ lại làm giống, những con đẻ số lượng trứng ít hơn bị loại thải.

  4. – Kiểm tra năng suất là phương pháp dựa vào năng suất của vật nuôi, lựa ra nhưng con tốt để làm giống.

  5.-Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuôi gọi là chọn đôi giao phối, gọi tắt là chọn phối.

  6. Câu này thì bn thích chọn câu nào cx đc nha.

  *Có 2 phương pháp chọn phối chính, đó là :

  – Chọn ghép đôi con cái và con đực cùng giống gọi là chọn phối cùng giống.

  – Chọn ghép đôi con cái với con đực khác giống gọi là chọn phối khác giống.

  *Có 2 phương pháp chọn phối 

  – Chọn phối khác giống (lai tạo )ghép đôi con đực với con cái khác phối giống.

  – Chọn phối cùng giống (Ghép dôi con đực với con cái cùng phối giống ).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )