Câu 1:. Khi đun nóng một hòn I sắt thì xảy ra hiện tượng nào sau đây? A. Khối lượng của hòn bi tăng. B. Khối lượng của hòn bi giảm. C. Khối lượng riên

Question

Câu 1:. Khi đun nóng một hòn I sắt thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. Khối lượng của hòn bi tăng.
B. Khối lượng của hòn bi giảm.
C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.
D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.
Câu 2: Người ta dùng cách nào dưới đây để mở nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị
kẹt?
A. Hơ nóng nút.
B. Hơ nóng thân lọ.
C. Hơ nóng cổ lọ.
D. Hơ nóng đáy lọ.
Câu 3: Chọn phương án đúng.
Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó lên thì?
A. Chiều dài, chiều rọng và chiều cao tăng.
B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
C. Chỉ có chiều cao tăng.
D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều không thay đổi.

in progress 0
Lydia 4 tuần 2021-11-10T21:28:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:29:50+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 – D

  Câu 2 – C

  Câu 3 – A

  0
  2021-11-10T21:29:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:. Khi đun nóng một hòn I sắt thì xảy ra hiện tượng nào sau đây?
  A. Khối lượng của hòn bi tăng.
  B. Khối lượng của hòn bi giảm.
  C. Khối lượng riêng của hòn bi tăng.
  D. Khối lượng riêng của hòn bi giảm.

  Câu 2: Người ta dùng cách nào dưới đây để mở nút thủy tinh của một lọ thủy tinh bị
  kẹt?
  A. Hơ nóng nút.
  B. Hơ nóng thân lọ.
  C. Hơ nóng cổ lọ.
  D. Hơ nóng đáy lọ.

  Câu 3: Chọn phương án đúng.
  Một vật hình hộp chữ nhật được làm bằng sắt. Khi tăng nhiệt độ của vật đó lên thì?
  A. Chiều dài, chiều rỘNng và chiều cao tăng.
  B. Chỉ có chiều dài và chiều rộng tăng.
  C. Chỉ có chiều cao tăng.
  D. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao đều không thay đổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )