Câu 1:Khí video có tính chất hóa học nào a) tác dụng với khí oxi và đồng oxit b) tác dụng với khí oxi và một số axit kim loại C) tác dụng với khí oxi

Question

Câu 1:Khí video có tính chất hóa học nào
a) tác dụng với khí oxi và đồng oxit
b) tác dụng với khí oxi và một số axit kim loại
C) tác dụng với khí oxi và một số oxit axit
d) tác dụng với đồng oxit và kim loại
Câu 2: khi hòa tan 100ml rượu etylic vào 50 ml nước thì:
A) rượu là chất tan nước là dung môi
B) nước là chất tan rượu là dung môi
C) nước và rượu đều là chất tan
D) nước và rượu đều là dung môi
Câu 3: trong các oxit sau đây oxit nào tác dụng với nước
a) P2O5, P2O3, cho
B) SO3, BaO, K2O
c) Fe2O3, Al2O3, pho
Câu 4: đâulà axit
a) Na2CO3, kClO3
b) Ca (OH)2, Ba(OH)2
c) H2SO4,HCl, H2SO4
D) ZnO, H2O

in progress 0
Eva 1 năm 2021-10-13T05:12:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:14:12+00:00

  Đáp án:

  1, B) tác dụng với khí oxi và một số oxit kim loại

  2, B, nước là chất tan rượu là dung môi

  3, \(B,S{O_3},BaO,{K_2}O\)

  4, \(C,{H_2}S{O_4},HCl\)

  0
  2021-10-13T05:14:14+00:00

  Câu 1:Khí video có tính chất hóa học nào
  a) tác dụng với khí oxi và đồng oxit
  b) tác dụng với khí oxi và một số axit kim loại
  C) tác dụng với khí oxi và một số oxit axit
  d) tác dụng với đồng oxit và kim loại
  Câu 2: khi hòa tan 100ml rượu etylic vào 50 ml nước thì:
  A) rượu là chất tan nước là dung môi
  B) nước là chất tan rượu là dung môi ( vì cô mih nói là chất ít hơn sẽ là chất tan )
  C) nước  và rượu đều là chất tan
  D) nước và rượu đều là dung môi 
  Câu 3: trong các oxit sau đây oxit nào tác dụng với nước
  a) P2O5, P2O3, cho
  B) SO3, BaO, K2O
  c) Fe2O3, Al2O3, pho
  Câu 4: đâulà axit
  a) Na2CO3, kClO3
   b) Ca (OH)2, Ba(OH)2

  c) H2SO4,HCl, H2SO4
  D) ZnO, H2O

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )