Câu 1: Không khí gồm các thành phần: * 1 điểm Ni- tơ , ô- xi và các – bô – níc Ni- tơ, ô- xi, hơi nước và các khí khác Khí ô xi , hê – li và các – bô

Question

Câu 1: Không khí gồm các thành phần: *
1 điểm
Ni- tơ , ô- xi và các – bô – níc
Ni- tơ, ô- xi, hơi nước và các khí khác
Khí ô xi , hê – li và các – bô – níc
a và c đúng.
Câu 2 :Nếu lớp vỏ khí phân đều lượng không khí cho các tầng thì sẽ tạo ra hệ quả: *
1 điểm
không đủ cung cấp sự sống cho Trái đất
Các hiện tượng khí hậu sẽ thay đổi rất lớn
Sự xâm nhập của các thiên thạch đến Trái đất sẽ dễ dàng hơn
Cả a,b,c đều đúng
Câu 3: Sau khí các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí và tính chất của các khối khí cũng luôn luôn ổn định. *
1 điểm
Đúng
Sai
Câu 4: Mỗi khối khí thường mang 2 tính chất: nóng và ẩm; nóng và khô; lạnh và ẩm; lạnh và khô. *
1 điểm
Đúng
Sai
Câu 5: Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có sức nén (áp suất) là do: *
1 điểm
Chứa hơi nước
Tầng khí quyển quá dày
Không khí có chứa nhiều vật chất khác
Cả a,b,c đều đúng
Câu 6: Gió mang tên từ hướng xuất phát, vậy gió mùa Đông Bắc có hướng nào sau đây: *
1 điểm
Từ Bắc đến Nam
Từ Đông đến Nam
Từ Tây Nam đến Đông Bắc
Từ Đông Bắc đến Tây Nam
Câu 7: Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi loại gió: *
1 điểm
Gió Đông cực
Gió Tín phong
Gió Tây ôn đới
Tất cả các loại gió trên
Câu 8: Sự chênh lệch áp suất lớn và quá đột ngột giữa nơi áp thấp và nơi áp cao, sẽ diễn ra: *
1 điểm
Cơn lốc
Lốc xoáy, vòi rồng
Bão
Cả a,b,c đều có khả năng xảy ra
Câu 9: Sự thay đổi nhiệt độ không khí phụ thuộc vào: *
1 điểm
Gần biển hay xa biển
Độ cao địa hình
Vĩ độ địa lí
Tất cả các ý trên.
Câu 10 : Càng gần cực nhiệt độ trung bình càng giảm là do: *
1 điểm
Càng ở vĩ độ thấp, góc chiếu sáng càng nhỏ
Càng ở vĩ độ cao , góc chiếu sáng càng lớn
Càng ở vĩ độ cao, góc chiếu sáng càng nhỏ.
Tất cả các ý trên

in progress 0
Lydia 30 phút 2021-09-14T09:13:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:14:36+00:00

  Câu 1: Không khí gồm các thành phần: * 1 điểm

  Ni- tơ , ô- xi và các – bô – níc

  Ni- tơ, ô- xi, hơi nước và các khí khác

  Khí ô xi , hê – li và các – bô – níc

  a và c đúng.

  Câu 2 :Nếu lớp vỏ khí phân đều lượng không khí cho các tầng thì sẽ tạo ra hệ quả: * 1 điểm

  không đủ cung cấp sự sống cho Trái đất

  Các hiện tượng khí hậu sẽ thay đổi rất lớn

  Sự xâm nhập của các thiên thạch đến

  Trái đất sẽ dễ dàng hơn

  Cả a,b,c đều đúng

  Câu 3: Sau khí các khối khí hình thành chúng luôn luôn giữ nguyên vị trí và tính chất của các khối khí cũng luôn luôn ổn định. * 1 điểm

  Đúng

  Sai

  Câu 4: Mỗi khối khí thường mang 2 tính chất: nóng và ẩm; nóng và khô; lạnh và ẩm; lạnh và khô. * 1 điểm

  Đúng

  Sai

  Câu 5: Không khí tuy nhẹ nhưng vẫn có sức nén (áp suất) là do: * 1 điểm

  Chứa hơi nước

  Tầng khí quyển quá dày

  Không khí có chứa nhiều vật chất khác

  Cả a,b,c đều đúng

  Câu 6: Gió mang tên từ hướng xuất phát, vậy gió mùa Đông Bắc có hướng nào sau đây: * 1 điểm

  Từ Bắc đến Nam

  Từ Đông đến Nam

  Từ Tây Nam đến Đông Bắc

  Từ Đông Bắc đến Tây Nam

  Câu 7: Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi loại gió: * 1 điểm

  Gió Đông cực

  Gió Tín phong

  Gió Tây ôn đới

  Tất cả các loại gió trên

  Câu 8: Sự chênh lệch áp suất lớn và quá đột ngột giữa nơi áp thấp và nơi áp cao, sẽ diễn ra: * 1 điểm

  Cơn lốc

  Lốc xoáy, vòi rồng

  Bão

  Cả a,b,c đều có khả năng xảy ra

  Câu 9: Sự thay đổi nhiệt độ không khí phụ thuộc vào: * 1 điểm

  Gần biển hay xa biển

  Độ cao địa hình

  Vĩ độ địa lí

  Tất cả các ý trên.

  Câu 10 : Càng gần cực nhiệt độ trung bình càng giảm là do: * 1 điểm

  Càng ở vĩ độ thấp, góc chiếu sáng càng nhỏ

  Càng ở vĩ độ cao , góc chiếu sáng càng lớn

  Càng ở vĩ độ cao, góc chiếu sáng càng nhỏ.

  Tất cả các ý trên

  0
  2021-09-14T09:14:44+00:00

  câu 1: Ni- tơ, ô- xi, hơi nước và các khí khác

  câu 2: Cả a,b,c đều đúng

  câu 3:  Sai

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )