Câu 1 : Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước ? Câu 2 Những cơ hội và những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN ? Câu 3 : Biển đã đem lại

Question

Câu 1 : Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước ?
Câu 2 Những cơ hội và những thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN ?
Câu 3 : Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta ?
Câu 5 : Đặc điểm chung và khí hậu nước ta ? Vì sao khí hậu nước ta lại đa dạng và thất thường ?
Câu 6 Em hãy cho biết những lợi và khó khăn do khí hậu mang lại ?
Câu 7 Em hãy trình bày 4 đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ?
Câu 8 Nêu những nguyên nhân và biện pháp hạn chế nước sông bị ô nhiễm ?
Câu 9 hãy tính xem nước ta ở 1km² đất liền tương ứng với bao nhiêu km² mặt biển ?
Câu 10 miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển kinh tế – xã hội?

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-28T19:54:38+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T19:56:11+00:00

  1 gồm 11 nước

  2 cơ hội : giúp vn ta du nhập vào nền phát triển kinh tế các nc

  -tạo dk cho nc ta học tap và phat trien

  – tao vi th nc ta tren truong quoc te, quảng bá các đặ trưng của nc ta cho bạn bè thế giới bít

  thách thức:

  nếu ko bít gìn giũ sẽ gây mất văn hóa dân tộc,sẽ bị tụt hậu

  3

  thuận lợi :ng tài ng khoán sản giàu, thích hợp với các hoạt động du lịch và khai thác thủy sản

  khó khăn thiên tai xảy ra hàng năm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )