Câu 1. Lũng cú- điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh A. Cao Bằng B. Hà Giang C. Lào Cai D. Tuyên Quang Câu 2. Từ Bắc vào Nam phần lãnh thổ nước

Question

Câu 1. Lũng cú- điểm cực Bắc nước ta thuộc tỉnh
A. Cao Bằng B. Hà Giang C. Lào Cai D. Tuyên Quang
Câu 2. Từ Bắc vào Nam phần lãnh thổ nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ
A. 15 B. 18 C. 20 D. 25
Câu 3. Việt Nam thuộc khu vực nào của Châu Á
A. Tây Nam Á B. Nam Á C. Đông Nam Á D. Đông Á
Câu 4. Diện tích phần đất liền và hải đảo của Việt Nam là
A. 329247 km2 B. 331212 km2 C. 329427 km2 D 239247 km2
Câu 4. Đường bờ biển Việt Nam dài
A. 4450 km B. 2360 km C. 3260 km D. 1650 km
Câu 5. Lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ thứ mấy theo giờ GMT
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-28T15:38:56+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:40:30+00:00

  Câu 1.B
  Câu 2.A
  Câu 3.C
  Câu 4.A
  Câu 5.C
  câu 6.B

  0
  2021-09-28T15:40:49+00:00

  Câu 1 : B
  Câu 2 : A
  Câu 3 : C
  Câu 4 : B
  Câu 5 : C
  Câu 6 : B 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )