câu 1; Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa năm 542? em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân

Question

câu 1; Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa năm 542? em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân

in progress 0
Gianna 3 tháng 2021-09-24T22:00:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:01:56+00:00

  – Lý Bí đã làm những việc sau khi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa năm 542 là:

  + Vào mùa xuân năm 544, Lí Bí lên ngôi hoàng đế ( Lý Nam Đế ), đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở vùng cửa sông Tô Lịch ( Hà Nội ), đặt niên hiệu là thiên Đức ( đức trời ); thành lập treeif đình với 2 ban văn, võ. Triệu Túc giúp vô cai quản mọi việc. Tinh Thiều đứng dầu ban văn. Pham Tu đứng đầu ban võ.

  – Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân là:

  + Từ “Vạn Xuân” đặt tên cho nước thể hiện lòng mong muốn cho sự trường tồn của dân tộc, của đất nước. Khẳng định ý chí giành độc lập của dân tộc, mong đất nước mãi mãi thanh bình, yên vui, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

  0
  2021-09-24T22:02:01+00:00

  – Sau khi thắng lợi, Lý Bí đã:

  + Lên ngôi Hoàng đế

  + Đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch, niên hiệu: Thiên Đức

  + Thành lập triều đình, 2 ban văn, võ

  – Đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa:

  + Thể hiện mong muốn đất nước luôn bình yên như có vạn mùa xuân của Lý Bí (Lý Nam Đế)

  + Khẳng định mong muốn có nền độc lập trường tồn của nước ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )