Câu 1: Một bể nước có đáy nằm ngang , một người đặt mắt trong không khí nhìn một vật nhỏ A ở mặt nước 80 cm , biết chiều sâu của nước trong bể h=40cm

Question

Câu 1: Một bể nước có đáy nằm ngang , một người đặt mắt trong không khí nhìn một vật nhỏ A ở mặt nước 80 cm , biết chiều sâu của nước trong bể h=40cm , cho chiết suất của nước n=4/3 . Tính khoảng cách từ mắt người đó đến ảnh của A.
Mọi người giúp em với !!!
Em cảm ơn ạ !!!

in progress 0
Serenity 2 tháng 2021-10-05T03:30:04+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:31:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\frac{h}{h’}$=$\frac{n1}{n2}$ ⇒h’=$\frac{h.n2}{n1}$ =$\frac{40.1}{4/3}$ =30cm

  khoảng cách sẽ bằng 80-30=50

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )