Câu 1: Một bức tượng đặc làm bằng vàng có thể tích là 0,001 m³, biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m³. Tìm khối lượng và trọng lượng của bức tư

Question

Câu 1: Một bức tượng đặc làm bằng vàng có thể tích là 0,001 m³, biết khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m³. Tìm khối lượng và trọng lượng của bức tượng.
Có tóm tắt:

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-17T13:26:19+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:27:36+00:00

  Khối lượng của bức tượng là:

  $D=\dfrac{m}{V}⇒m=D.V=19300.0,001=19,3(kg)$
  Trọng lượng của bức tượng là:

  $P=10m=10.19,3=193(N)$
  Vậy khối lượng của bức tượng là $19,3kg,$ trọng lượng của bức tượng là $193N$

  0
  2021-08-17T13:27:42+00:00

  Đáp án:19,3 kg    193N

   

  Giải thích các bước giải:                khối lượng là;

                                     m=V.D: 0,001.19300=19,3[kg]

                                                        trọng lượng là;

                                   P=M.10 : 19,3.10=  193 [N]

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )