Câu 1.Một đội công nhân có 20 người chuẩn bị đủ gạo ăn trong 30 ngày nhưng khi bắt đầu lm thì có một số người đến thêm nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 2

Question

Câu 1.Một đội công nhân có 20 người chuẩn bị đủ gạo ăn trong 30 ngày nhưng khi bắt đầu lm thì có một số người đến thêm nên số gạo đó chỉ đủ ăn trong 20 ngày ( mức ăn của mỗi người như nhau) . Tìm số người đến?
Câu2.Cho một số thập phân nếu ta chuyển dấu phẩy sang bên phải của số đó 1 chữ số thì ta được số mới biết hiệu của số mới và số cần tìm là 15,75 tìm số cần tìm
Mong m.n giúp ! Hứu vote 5 sao và cho m.n hay nhất

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-11-21T04:54:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:56:13+00:00

  Đáp án:

  Câu 1: 10 người;   Câu 2: 1,75

  Giải thích các bước giải:

  1) Bg

  Số ngày để một người ăn hết số gạo đó là:

     20 x 30 = 600 (ngày)

  Số người của đội công nhân đó khi có thêm một số người nữa là:

     600 : 20 = 30 (người)

  Số người đến thêm là:

     30 – 20 = 10 (người)

        Đáp số: 10 người

  2) *Lưu ý: Nếu ta chuyển dấu phẩy sang bên phải của số đó 1 chữ số thì có nghĩa là số đó nhân 10

  Tức là số mới = 10 lần số cũ

  Bg

  Ta có sơ đồ:

  Số mới: |–|–|–|–|–|–|–|–|–|–|

  Số cũ:   |–|   Hiệu: 15,75

  Hiệu số phần bằng nhau là:

     10 – 1 = 9 (phần)

  Số cần tìm là:

     15,75 : 9 x 1 = 1,75

        Đáp số: 1,75

  0
  2021-11-21T04:56:26+00:00

  1.

  Số ngày để một người ăn hết số gạo đó là:

     20 x 30 = 600 (ngày)

  Số người của đội công nhân đó khi có thêm một số người nữa là:

     600 : 20 = 30 (người)

  Số người đến thêm là:

     30 – 20 = 10 (người)

        Đáp số: 10 người

  2.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

     10 – 1 = 9 (phần)

  Số cần tìm là:

     15,75 : 9 x 1 = 1,75

        Đáp số: 1,75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )