Câu 1: Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 120kg lên cao 70cm trong thời gian 0,5 giây. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công xuất là

Question

Câu 1: Một lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 120kg lên cao 70cm trong thời gian 0,5 giây. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công xuất là bao nhiêu ?
Câu 2: Lực phát động của một động cơ ô tô có độ lớn là 5000N. Sau 30 giây ô tô chuyển động 45m. Tính công và công xuất của động cơ ô tô ?
Câu 3: Một máy bay trực thăng khi cách cánh, động cơ tạo ra một lực phát động 116000N, sau 1 phút 20 giây máy bay đạt được độ cao 720m. Hãy tính công xuất động cơ của máy bay ?
Cho biết và giải giúp mình nhé
Cám ơn ạ !!!

in progress 0
Hailey 1 năm 2021-07-20T18:53:41+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:55:09+00:00

  Đáp án:

   Câu 1: 1680 W

  Câu 2 : 225000 J, 7500 W

  Câu 3 : 1044000 W

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-20T18:55:16+00:00

  Đáp án:

  a)Công của lực sĩ là : A=F*S=10m*h=125*10*0,7=875J

  Công suất của lực sĩ là : 875*0,3=262,5W

  Tóm tắt:

  F= 5000N

  t= 30s

  S= 450m

  ———————

  b)Công của động cơ ô tô thực hiện được:

  A= F*S= 5000*450= 2250000(J)

  Công suất của động cơ ô tô:

  P= At= 225000030= 75000(W)

  =>> Vậy công suất của động cơ ô tô là 75000W

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )