Câu 1:Một mũi tên đang bay trên cao, vật có thể có dạng năng lượng nào dưới đây : A. Không có cơ năng B. Chỉ có động năng. C. Có cả thế năng và

Question

Câu 1:Một mũi tên đang bay trên cao, vật có thể có dạng năng lượng nào dưới đây :
A.

Không có cơ năng
B.

Chỉ có động năng.
C.

Có cả thế năng và động năng.
D.

Chỉ có thế năng
Câu 2:Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì:
A.

Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.
B.

Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
C.

Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn
D.

Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.
Câu 3:Chọn câu trả lời đúng: Năng lượng của mặt trời truyền xuống trái đất chủ yếu bằng hình thức :
A.

Đối lưu
B.

Bức xạ nhiệt
C.

Dẫn nhiệt
D.

Dẫn nhiệt và đối lưu
Câu 4:Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A.

Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
B.

Không phải lúc nào cũng có động năng
C.

Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách
D.

Chuyển động không ngừng
Câu 5:Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào :
A.

phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
B.

không phụ thuộc vào khối lượng của vật
C.

chỉ phụ thuộc vào chất cấu tạo vật.
D.

chỉ phụ thuộc vào khối lượng và độ tăng nhiệt độ của vật.
Câu 6:Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F= 500 000N chuyển động đều với vận tốc 36km/h. Công của lực kéo của đầu tàu khi xe chuyển động được 0.2s là:
A.

A = 108J
B.

A = 105J
C.

A = 106J
D.

A = 104J
Câu 7:Cần một nhiệt lượng 897 400 J để đun sôi 3 lít nước ở 30
0
C trong một ấm nhôm. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K. Tính khối lượng của ấm:
A.

m= 500g
B.

m= 250g
C.

m= 50g
D.

m= 2,5 kg
Câu 8:Đơn vị tính công là:
A.

J/s
B.

N
C.

KW.h
D.

W
Câu 9:Một thỏi nhôm có khối lượng 3kg được lấy ra từ trong lò. Khi để nguội đến 25
0
C thì nó tỏa ra một lượng nhiệt là 330 kJ. Hỏi nhiệt độ trong lò là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K
A.

t = 26,50C
B.

t = 1500C
C.

t = 1250C
D.

t = 1750C
Câu 10:Chọn câu trả lời không đúng:
A.

Chân không dẫn nhiệt kém nhất.
B.

Chất lỏng dẫn nhiệt kém.
C.

Chất rắn dẫn nhiệt tốt.
D.

Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-07-08T17:45:57+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:47:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: C. Có cả thế năng và động năng.

  Câu 2: D. Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.

  Câu 3: B. Bức xạ nhiệt

  Câu 4: B. Không phải lúc nào cũng có động năng

  Câu 5: A. phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.

  Câu 6:  C – 10 mũ 6 = 1 000 000 J

  (36km/h = 10m/s

  P = F.v = 500 000 . 10 = 5 000 000 W

  P = A : t ⇒  A = P.t = 5 000 000 . 0,2 = 1 000 000 J

  Câu 7: B – 250g

               Q = (m1. 880 + 3 . 4200) (100 – 30) 

  897 400 = (m1. 880 + 12 600).70

  ⇒ m1 = 0,25kg = 250g

  Câu 8: Đơn vị tính công là Jun   hay đơn vị tính công suất là W  – hình như bạn ghi đề có nhầm gì ko? 

  Câu 9: B. t = 150oC

  Đổi 330kJ = 330 000J

  Qtỏa = m1.c1 .(t1 – 25) = 330 000 J

  ⇔ 3. 880 .(t1 – 25)= 330 000 

  ⇔ 2640 t1 – 66 000 = 330 000 

  ⇒ t1 =150oC

  Câu 10: A. Chân không dẫn nhiệt kém nhất.

  Chúc bạn học tốt

  NOCOPY

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )