Câu 1:Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ, đến Hải Phòng lúc 10 giờ . Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 108km. ( coi chuyển động của

Question

Câu 1:Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 8 giờ, đến Hải Phòng lúc 10 giờ . Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng dài 108km. ( coi chuyển động của ô tô trên cả quãng đường là chuyển động đều )
a) Tính vận tốc của ô tô ra Km/h.
b) Tính vận tốc của ô tô ra m/s.

in progress 0
Kaylee 4 tháng 2021-08-22T14:51:34+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:53:05+00:00

  Thời gian oto đi hết quãng đường đó là: 

  10-8=2 (giờ)

  Vận tốc của oto là:

  v=s:t = 108:2= 54 (km/h)

                       = 15 (m/s)

  (1 m/s = 3,6 km/h)

  #Samurott

  #Ctlhn

  0
  2021-08-22T14:53:18+00:00

  Thời gian của Hà Nội đến Hải Phòng là : 

  10-8=2h

  Vận tốc của hà nội đến hải phòng là : 

  108/2=54km/h

  Đổi 54km/h=15m/s

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )