Câu 1: Một ống thép dài 150m. Một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe được 2 tiếng gõ. Tiếng nọ cách t

Question

Câu 1: Một ống thép dài 150m. Một học sinh dùng búa gõ vào một đầu ống thì một em khác đặt tai ở đầu kia của ống nghe được 2 tiếng gõ. Tiếng nọ cách tiếng kia 0,415s.
a. Giải thích vì sao gõ một tiếng mà đầu kia lại nghe được 2 tiếng?
b.Tính vận tốc âm truyền trong không khí? Biết vận tốc âm trong ống thép là 6000m/s.

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-20T06:54:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T06:55:40+00:00

  a. Nghe được hai tiếng vì âm truyền trong thép và âm truyền trong không khí đến tai bạn đó: Âm thanh truyền trong thép nhanh hơn truyền trong không khí.

  b. Thời gian âm truyền trong không khí là

  t=sv=25333=0,075ssv=25333=0,075s

  Thời gian truyền âm trong thép là:t1=t-t2=0,075-0,055=0,02s
  Trong đó:
  + t1 là thời gian truyền âm trong thép
  +t chính là tổng thời gian truyền âm trong ko khí và thép
  +t2 là thời gian truyền âm trong ko khí

  Vận tốc truyền âm trong thép là:v1=st=250,02=st=250,02=1250(m/s)

  0
  2021-10-20T06:56:12+00:00

  Đáp án:

   b. v1 = 340,9m/s

  Giải thích các bước giải:

   a. Gõ một tiếng mà đầu kia lại nghe được 2 tiếng đó là âm được truyền trong 2 môi trường, và vận tốc truyền âm trong 2 môi trường đó chênh lệch nhau nên ta nghe được 2 tiếng khi gõ 1 tiếng.

   b. Vận tốc âm truyền trong không khí là:
  \[\begin{array}{l}
  {t_1} – {t_2} = 0,415\\
   \Leftrightarrow \frac{s}{{{v_1}}} – \frac{s}{{{v_2}}} = 0,415\\
   \Leftrightarrow \frac{{150}}{{{v_1}}} – \frac{{150}}{{6000}} = 0,415\\
   \Rightarrow {v_1} = 340,9m/s
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )