Câu 1: Một sóng cơ lan truyền dọc trên sợi dây đàn hội rất dài, bước sóng là 2. Hai phần tử (sóng) trên dây có dao động ngược pha nhau thì cách nhau m

Question

Câu 1: Một sóng cơ lan truyền dọc trên sợi dây đàn hội rất dài, bước sóng là 2. Hai phần tử (sóng)
trên dây có dao động ngược pha nhau thì cách nhau một đoạn bằng:
A. (2k + 1) A ; với k = 0,1,2,…
B. k2 ; với k = 1,2,3,…
C. (2k + 1)
; với k = 0,1,2,…
D. k ; với k = 1,2,3,…

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-15T20:22:39+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:24:23+00:00

  Khoảng cách hai sóng dao động ngược pha nhau:

  `d=(2k+1)lamda/2` với k=0,1,2,…

  0
  2021-08-15T20:24:31+00:00

  Đáp án:

   $x=(2k+1)\dfrac{\lambda }{2}$

  Giải thích các bước giải:

  khoảng cách giữa 2 phần tử dao động ngược pha cách nhau:

   $x=(2k+1)\dfrac{\lambda }{2}$ với k=0,1,2…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )