Câu 1: Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là: A. 0,5 ( J ) B. 1 ( J ) C. 2 ( J ) D. 4 ( J ) Câu 2: Một

Question

Câu 1: Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:
A. 0,5 ( J )
B. 1 ( J )
C. 2 ( J )
D. 4 ( J )
Câu 2: Một cần trục nâng một vật nặng 1500N lên độ cao 2m trong thời gian
5 giây. Công suất của cần trục sinh ra là
A. 1500 (W).
B. 750 (W).
C. 600 (W).
D. 300 (W).
Câu 3: Cần cẩu thứ nhất nâng một vật nặng 4000N lên cao 2m trong 4 giây. Cần cẩu thứ hai nâng vật nặng 2000N lên cao 4m trong 2 giây. So sánh công suất của 2 cần cẩu.
A. P 1 > P 2
B. P 1 < P 2 C. P 1 = P 2 D. Không đủ dữ kiện để so sánh Câu 4: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N, trong 2 phút công thực hiện là 360kJ. Tốc độ của xe là A. 120 (m/s) B. 2 (m/s) C. 0,5 (m/s) D. 5 (m/s) Mng giúp e với ạ! Em sắp nộp rồi! Em hứa sẽ cho câu trả lời hay nhất cho ai trl nhanh nhất ạ! Phải chính xác nhé ! Em cảm ơn ạ!

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-01T00:54:06+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:55:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Câu 1. Không có đáp án nào đúng (Công trọng lực bằng 0)

   Câu 2. C. 600 (W).

   Câu 3. B. P 1 < P 2 (P1 = 2000W, P2 = 4000W)

   Câu 4. D. 5m/s

  0
  2021-10-01T00:55:40+00:00

  Đáp án:

   1B. 1 ( J )       A= F.s = 2 .0,5

  2C 600 (W).     A= F.s = 1500.2 = 3000

                                P = A/t= 3000/ 5 =600

  3B. P 1 < P 2

  4D. 5 (m/s)         v = s/t

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )