CÂU 1: NỀn kinh tế trong các thành thị có gì khác so với nền kinh tế trong lãnh địa. CÂU 2: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời đường được biểu hi

Question

CÂU 1: NỀn kinh tế trong các thành thị có gì khác so với nền kinh tế trong lãnh địa.
CÂU 2: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời đường được biểu hiện ở những mặt nào ?Rút ra quân điểm chung trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời phong kiến bác trình bày quan điểm của em về vấn đề biển Đông hiện nay
CÂU 3 VÌ sao nói cược tiến công của nhà Lý vào Châu Ung , Châu khâm , Châu Liêm chỉ là 1 cuộc tiến công tự vệ
Câu 4 Tbày diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống giai đoạn thứ 2 ( 1076-1077)
Câu 5 Nhận xét về nghệ thuật đánh giặc của Lý Thường Kiệt quá cuộc kháng chiến chống quân Tống

in progress 0
Charlie 4 phút 2021-09-09T11:33:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:34:33+00:00

  1/ -nền kinh tế trong lãnh địa chủ yếu là nông nghiệp , không trao đổi buôn bán mà đều cung cấp cho lãnh chúa nên được gọi là nền kinh tế “tự cung, tự cấp”

  – nền kinh tế trong thành thị trung đại là thủ công nghiệp, sản xuất ra nhiều hàng hoá đem ra nơi đông người để trao đổi buôn bán.

  2/-nhà đường tổ chức bộ máy nhà nước được củng cố hoàn thiện hơi , cử người thân cai trị các địa phương, tổ chức khoa thi chọn nhân tài.

  -kinh tế phát triển, giảm tô, thuế cho dân,…chế độ quân điền

  -đối ngoại nhà đường đem quân lấn chiếm vùng Nội Mông, Tây Vực, Triều Tiên, củng cố đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thuần phục .

  3/vì nhà tống muốn xâm lược nước ta trước, nên quân ta chỉ tiến công trước để tự vệ phá thế mạnh của giặc rồi rút vèe nước chứ không hề xâm lược nhà tống.

  4/cuối năm 1076, 1 đạo quân lớn do quách quỳ và triệu tiết chỉ huy, tiến đánh nước ta.

  -nhà lý đánh những trận nhỏ để cản bước tiến của giặc .

  quách quỳ cho quân đánh vào phòng tiến của ta nhưng bị nhà lý đẩy lùi.

  -mùa xuân 1077, quân ta đồng loạt tấn công …quân tống thua to và lâm vào tình thế khó khăn tuyệt vọng

  5/-nét độc đáo(của giai đoạn 1 và 2 )

  +xây dựng phòng tuyến chặn giặc trên sông

  +diệt thuỷ quân đẩy giặc vào thế bị động

  +mở cuộc tấn công khi thời cơ đến

  +giặc thua nhưng lại giảng hoà

  +tấn công trước để tự vệ 

  +đánh vào tâm lí của giặc

  @xin hay nhất

  0
  2021-09-09T11:34:59+00:00

  câu 1:

  * Kinh tế lãnh địa

      – Sản xuất chủ yếu là nông nghiệp.

      – Sản xuất ra sản phẩm chỉ để tiêu dùng trong lãnh địa, không trao đổi, buôn bán ra bên ngoài nên gọi là nền kinh tế “tự cấp, tự túc”.

      – Kinh tế lãnh địa kìm hãm sự phát triển của xã hội phong kiến.

    * Kinh tế thành thị

       – Sản xuất chủ yếu là thủ công nghiệp.

      – Sản xuất ra sản phẩm thủ công để trao đổi, mua bán nên gọi là nền kinh tế hàng hóa.

      – Kinh tế thành thị tạo điều kiện cho xã hội phong kiến phát triển.

  câu 2:

  * Kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển

  – Giảm tô thuế, bớt sưu dịch.

  – Thực hiện chế độ quân điền: lấy đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính trị:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

  – Mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

  * Xã hội: ổn định, đời sống nhân dân ấm no.

  * Đối ngoại: với tiềm lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục chính sách xâm lược các nước, lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng.

  ⟹ Đất nước thống nhất, chính quyền vững mạnh, là cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

  câu 3:

  Nói lần chống quân Tống đợt 1 là tự vệ chứ không phải xâm lược vì:

  – Mục tiêu tấn công của ta chỉ là các căn cứ quân sự, kho lương thảo – là những nơi quân Tống chuẩn bị cho cuộc tiến công xâm lược nước ta. Nên cuộc tiến công của ta mặc dù sang đất Tống nhưng là chính đáng. Trên đường tiến công, quân ta treo bảng nói rõ mục đích của mình, khi thực hiện xong mục đích ta chủ động rút khỏi đất Tống.
  – “Tiến công trước để tự vệ” là một chủ trương độc đáo, sáng tạo. Tiến công để tự vệ chứ không phải là xâm lược. Thắng lợi này là đòn phủ đầu, làm cho quân Tống hoang mang, bị động.
  câu 4:

  Cuối năm 1076 , 1 đạo quân lớn do Quách Quỳ và Triệu Tiết chỉ huy chuẩn bị tiến vào nước ta . Một đạo quân khác do Hòa Mâu dẫn đầu , theo đường biển vào tiếp ứng.

  Tháng 1-1077, quân Tống vượt cửa ải Nam Quan tiến vào nước ta. Quân đội nhà Lý đánh những trận nhỏ nhằm cản bước tiến của chúng. Khi tiến đến bờ Bắc sông Như Nguyệt , quân Tống lúng túng khi trước mặt là sông và bờ bên kia là cả 1 chiến lũy rất kiên cố.

  Bị phòng tuyến chặn lại, Quách Quỳ phải đóng quân bên bờ Bắc sông Như Nguyệt.

  Chờ mãi không thấy thủy quân đến , quân Tống nhiều lần tìm cách tấn công quân ta. Chúng bắc cầu phao, đóng bè lớn ồ ạt tiến qua sông đánh vào phòng tuyến của ta. Quân nhà Lý kịp thời phản công mãnh liệt, mưu trí, đẩy lùi chúng về phía Bắc.

  Cuối mùa xuân 1077, Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn vào trận tuyến của địch. Đang đêm quân ta lặng lẽ vượt sông Như Nguyệt, bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại giặc.Quân Tống thua to.

  Lý Thường Kiệt chủ động kết thúc chiến tranh bằng biện pháp giảng hòa. Quách Quỳ chấp nhận ngay. Quân Tống vội vã rút về nước.

  câu 5

  .Cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt: 

  * giai đoạn 1 – Tấn công để tự vệ

  +làm giảm sức mạnh của địch

  + làm giảm ý chí của địch

  +buộc địch từ bị động sang chủ động

  +làm tăng sức mạnh cho quân ta

  +quân ta từ bị động sang chủ động

  +làm chậm bước tiến của địch

  +tiêu diệt lương thực, thục phẩm của địch…

  =>cách đánh giặc độc đáo, khác lạ va là chiến thuật của nhà Lý

  *giai đoạn 2 :quân ta chặn quân thủy nhằm:

  +tiêu diệt cái dạ dày của chúng

  +đọc bài thơ thần

  +xin giảng hòa

  5* và ctlhn nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )