Câu 1. Nền nông nghiệp Bắc Mĩ có đặc điểm gì nổi bật? Câu 2. Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ? Đặc điểm địa hình nàyảnh hưởng đến sự phân bố sản

Question

Câu 1. Nền nông nghiệp Bắc Mĩ có đặc điểm gì nổi bật? Câu 2. Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ? Đặc điểm địa hình nàyảnh hưởng đến sự phân bố sản xuất nông nghiệp như thế nào?

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-16T07:43:18+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:44:44+00:00

  Câu 1. Nền nông nghiệp Bắc Mĩ có đặc điểm gì nổi bật?

  Nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh, đạt trình độ cao, nền nông nghiệp hàng hóa có qui mô lớn là nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và những thành tựu về khoa học kĩ thuật.

  Câu 2. Nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ?

  Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

  – Hệ thống Coóc-đi-e cao, đồ sộ ở phía tây, kéo dài 9000km, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên.

  – Miền đồng bằng trung tâm tựa như một lòng máng khổng lồ, cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.

  – Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng đông bắc-tây nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )