câu 1: Nêu ba đặc điểm nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ chung ? Câu 2: hô hấp của châu chấu khác ở tôm như thế nào? Câu 3: quan hệ giữa dinh dư

Question

câu 1:
Nêu ba đặc điểm nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ chung ?
Câu 2:
hô hấp của châu chấu khác ở tôm như thế nào?
Câu 3:
quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào ?
giúp với huhuhuh

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-11-19T19:12:21+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:13:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung:

     – Cơ thể được chia thành 3 phần: đầu, ngực, bụng.

     – Đầu có 1 đôi râu.

     – Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

  Câu 2: 

  Châu chấu:  Hô hấp nhờ hệ ống khí

                    Bắt đầu bằng lỗ thở

                    Sau đó: Ống khí phân nhiều nhánh đến tận các tế bào.

  Tôm sông: Hô hấp bằng mang

  Câu 3:

  Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng. 

  0
  2021-11-19T19:14:10+00:00

  1/Đặc điểm

  Cơ thế có 3 phần (đầu, ngực, bụng)

  Đầu có 1 đôi râu

  Ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh

  2/

  Khác nhau

  Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần đến tế bào

  Tôm sông thì lại hô hấp bằng mang.

  3/

  Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )