Câu 1: Nêu các bộ phận hệ hô hấp, hệ tiêu hóa? Câu 2: Giải thích sự thông khí ở phổi? Câu 3 : Trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế nào?Tr

Question

Câu 1: Nêu các bộ phận hệ hô hấp, hệ tiêu hóa?
Câu 2: Giải thích sự thông khí ở phổi?
Câu 3 : Trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế nào?Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và tb

in progress 0
Reese 4 tháng 2021-08-17T13:33:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:35:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Nêu các bộ phận hệ hô hấp, hệ tiêu hóa?

  HỆ TIÊU HÓA:

  1. Cổ họng

  2. Thực quản

  3. Túi mật

  4. Gan

  5. Dạ dày

  6. Ruột non

  7. Đại tràng

  8. Trực tràng

  9. Hậu môn

  HỆ HÔ HẤP :

  1.Mũi

  2.Họng

  3.Thanh quản

  4.Khí quản

  ‘5.Phổi

  câu 2 : giải thích sự thông khí ở phổi

  Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

  Câu 3 : Trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế nào?

  Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.
  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.
  Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào . còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu ->tế bào ở các mô cơ thể chuyển thành cacbonic ->mao mạch

  Trình bày sự trao đổi khí ở phổi và tb?

  Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới. Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang. Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào . còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu ->tế.

  0
  2021-08-17T13:35:20+00:00

  Câu 1

  Các bộ phận của hệ tiêu hóa:
  – Ống tiêu hóa: Miệng -> Hầu -> Thực quản -> Dạ dày -> Ruột -> Hậu môn
  – Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến gan, tuyến mật, tuyến ruột, tuyến tụy

  Các bộ phận của hệ hô hấp

  Hô hấp trên ( trên nắp Thanh quản ) gồm: Mũi, hầu, họng, xoang, thanh quản. Nhiệm vụ: Lấy không khí bên ngoài cơ thể, làm ẩm, sưởi ấm và lọc không khí trước khi đưa vào phổi. …

  Hô hấp dưới (dưới nắp Thanh quản) gồm: Khí quản, cây phế quản, phế nang, màng phổi, phổi,…

  câu 2 sự thông khí ở phổi

  Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

  câu 3 Trao đổi khí ở phổi và tế bào diễn ra theo cơ chế

  Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.
  Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp .trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào . còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu ->tế bào ở các mô cơ thể chuyển thành cacbonic ->mao mạch

  sự trao đổi khí ở phổi và tb

  – Nhờ hoạt động của lồng ngực với sự tham gia của các cơ hô hấp mà ta thực hiện được hít vào và thở ra, giúp cho không khí trong phổi thường xuyên được đổi mới.

  – Trao đổi khí ở phổi gồm sự khuếch tán của 02 từ không khí ở phế nang vào máu và của C02 từ máu vào không khí phế nang.

  – Trao đổi khí ờ tế bào gồm sự khuếch tán của 02 từ máu vào tế bào của C02 từ tế bào vào máu.

  => Các khí trao đổi ở phổi và tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp:

  +) Trao đổi khí ở phổi khí oxi từ phế bào đc chuyển đến hồng cầu và trao đổi thành cacbonic rồi trở về phế bào .

  +) Còn trao đổi khí ở tế bào thì : oxi từ hồng cầu ->tế bào ở các mô cơ thể chuyển thành cacbonic ->mao mạch

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )