Câu 1. Nêu các bước để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác. Kể tên các định dạng có trong đoạn thơ sau:

Question

Câu 1. Nêu các bước để sao chép một phần văn bản đã có vào một vị trí khác. Kể tên các định dạng có
trong đoạn thơ sau:
ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.
Câu 2. Nêu các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ họa vào văn bản.
Câu 3. Nêu mục đích của việc trình bày nội dung văn bản bằng bảng.
Câu 4. Nêu các bước để xóa hàng, xóa cột, chèn hàng, chèn cột trong bảng

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-15T09:40:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:41:34+00:00

  Câu 1:

  B1:Chọn phần văn bản cần sao chép-> nháy nút lệnh copy

  B2: Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần sao chép -> nháy nút lệnh paste

  Định dạng là căng lề trái(vì 3 dòng cuối lề trái thẳng hàng hết á)

  Câu 2:

  B1: Chọn vị trí muốn chèn hình

  B2: nháy chon lệnh picture trên dải lệnh Insert

  B3:chỉ đường dẫn đến thư mục lưu hình ảnh cần chèn, chọn hình và nhấn lệnh Insert

  Câu 3:

  Để văn bản được cô đọng hơn, rõ ràng hơn, giúp cho nội dung biểu đạt dễ hiểu hơn và dễ dàng so sánh với các nội dung khác

  Câu 4:

  Xóa hàng hoặc cột:

  B1: Đưa con trỏ soạn thảo vào 1 ô trong bảng

  B2: Trên dải lệnh Layout của dải lệnh ngữ cảnh Table Tools:chọn Delete trên dải lệnh con Layout, xuất hiện bảng chọn:

  -Nháy Delete Rows để xóa hàng

  -Nháy Delete Columns để xóa cột

  Chèn hàng hoặc cột:

  B1: Đưa con trỏ soạn thảo vào 1 ô trong bảng

  B2: Trên dải lệnh Layout của dải lệnh ngữ cảnh Table Tools:

  -Nháy Insert Above (hoặc Insert Below) để chèn thêm 1 hàng vào trên hoặc dưới ô có chứa con trỏ soạn thảo

  -Nháy Insert left (hoặc Insert right) để chèn thêm 1 cộtvào trên hoặc dưới ô có chứa con trỏ soạn thảo

  0
  2021-07-15T09:42:07+00:00

  Câu 1: Các bước để sao chép văn bản:+ Chọn phần văn bản muốn sao chép và nháy nút Copy
  ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ Anh đội viên thức dậy Thấy trời khuya lắm rồi Mà sao Bác vẫn ngồi Đêm nay Bác không ngủ..
  + Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần sao chép và nháy nút Paste.
  – Lưu ý: Khi sao chép cùng nội dung vào nhiều vị trí khác nhau em có thể nháy nút Copy 1 lần và nháy nút Paste nhiều lần

  Câu 2:Các bước cơ bản để chèn hình ảnh từ một tệp đồ hoạ vào văn bản, đó là:

  1. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn hình ảnh.

  2. Chọn lệnh Insert -> Picrure -> From File

  Chọn tệp đồ hoạ cần thiết và nháy Insert.

  Mục đích của việc trình bày nội dung văn bản bằng bảng là:
  Câu 3:
  Giúp cho nội dung biểu đạt dễ hiểu hơn

  Ghi điểm tổng kết cuối năm

  Ghi số liệu thống kê của đơn hàng, công ti,..

  Có thể làm danh bạ điện thoại

  Ghi thông tin của nhân viên, học sinh,công nhân,…

  Bảng tổng kết

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )