Câu 1: Nêu đặc điểm các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm.

Question

Câu 1: Nêu đặc điểm các loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm.

in progress 0
Josie 1 năm 2021-10-09T02:30:40+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:32:25+00:00

  Đáp án:là ko ôi nhiễm nhiều bằng các loại cây. Thông qua khí ô xixi.ĐÂY LÀ Cách trả lời ngắn gọn nha.

        chúc bạn học tốt❤❤❤❤

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-09T02:32:30+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm các loại môi trường nuôi cấy vsv cơ bản trong phòng thí nghiệm:

  -Môi trường nuôi cấy tự nhiên: là loại môi trường chứa các chất hữu cơ khác nhau không biết rõ thành phần hóa học ( môi trường không xác định về mặt hóa học) . 

  Ví dụ: Môi trường cao thịt bò, môi trường bột khoai tây nghiền…

  -Môi trường tổng hợp: là loại môi trường biết rõ về các thành hóa học nên còn được gọi là môi trường xác định. 
  Ví dụ: (NH4)3PO4: 0,2g/l; KH2PO4: 1g/l; MgSO4: 0,2g/l; CaCl2: 0,1g/l; NaCl: 5,0g/l

  -Môi trường bán tổng hợp: là môi trường chứa một số chất tự nhiên với số lượng và thành phần không xác định và một số chất khác với số lượng và thành phần xác định.
  Ví dụ: Môi trường gồm: nước chiết thịt và gan; 30g/l; glucozo 2g/l; thạch:6g/l; nước cất: 1g/l.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )