Câu 1: Nêu khái niệm và công dụng của bản vẽ chi tiết và bản vẽ nhà? Cho biết sự giống và khác nhau của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp? Câu 2: Vẽ sơ đồ

Question

Câu 1: Nêu khái niệm và công dụng của bản vẽ chi tiết và bản vẽ nhà? Cho biết sự giống và khác nhau của bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp?
Câu 2: Vẽ sơ đồ và nêu quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí?
(Lưu ý: không sao chép mạng trừ sơ đồ, tự làm)

in progress 0
Ruby 4 tháng 2021-08-24T20:14:58+00:00 2 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:16:00+00:00

  Bản vẽ chi tiết:
  + Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.
  + Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết
  Bản vẽ lắp:
  – Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.
  – Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.

  1
  2021-08-24T20:16:39+00:00

  1.*Bản vẽ nhà:

  -Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn và các số liệu xác định hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà

  -Công dụng: dùng trong thiết kế và thi công, xây dựng ngôi nhà

  *Bản vẽ chi tiết là bản vẽ của từng chi tiết trong chi tiết:

  -Bản vẽ chi tiết bao gồm: 

  +Hình biểu diễn: gồm hình cắt, mặt cắt diễn tả hình dáng và kết cấu của chi tiết.

  +Kích thước: gồm tất cả kích thước cần thiết cho việc chế tạo chi tiết.

  +Yêu cầu kĩ thuật: gồm các chỉ dẫn về gia công, nhiệt luyện,…

  +Khung tên: ghi các nội dung như tên gọi chi tiết vật liệu, tỉ lệ bản vẽ, cơ quan thiết kế hoặc quản lí sản phẩm…

  ⇒Công dụng: bản vẽ chi tiết dùng để chế và kiểm tra chi tiết máy.

  Giống nhau

  + Đều là bản vẽ kĩ thuật

  + Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

  + Giống nhau: Đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn. 

  + Khác nhau: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.

  2.

  cau-1-neu-khai-niem-va-cong-dung-cua-ban-ve-chi-tiet-va-ban-ve-nha-cho-biet-su-giong-va-khac-nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )