Câu 1:Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm ở 1200Đ thì ở múi giờ thứ : a. 6 . b. 7

Question

Câu 1:Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm ở 1200Đ thì ở múi giờ thứ : a. 6 . b. 7 . c. 8 . d. 9 . Câu 2:Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm : a. 1967 . b. 1995. c. 1997 . . 1999 . Câu 3 : Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 là : a. Biển Đông. b. Một bộ phận của Ấn Độ Dương. c. Một bộ phận của vịnh Thái Lan. d. Một bộ phận của biển Đông. Câu 4 : Năm 2013 dân số khu vực Đông Nam Á là 612 triệu người và dân số của Việt Nam là 90,6 triệu người. Vậy dân số Việt Nam chiếm : a. 1,48% dân số khu vực Đông Nam Á. b. 14,8% dânsốkhuvựcĐông Nam Á. c. 148% dânsốkhuvựcĐông Nam Á. d. 148,8% dânsốkhuvựcĐông Nam Á.

in progress 0
Alice 15 phút 2021-09-09T14:40:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:41:52+00:00

  Câu 1:Nếu mỗi múi giờ cách nhau 15 kinh tuyến .Vậy quần đảo Trường Sa của nước ta nằm ở 1200Đ thì ở múi giờ thứ :

  a. 6 .

  b. 7 .

  c. 8 .

  d. 9 .

  Câu 2:Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm :

  a. 1967 .

  b. 1995.

  c. 1997 .

  . 1999 .

  Câu 3 : Vùng biển Việt Nam rộng khoảng 1 triệu km2 là :

  a. Biển Đông.

  b. Một bộ phận của Ấn Độ Dương.

  c. Một bộ phận của vịnh Thái Lan.

  d. Một bộ phận của biển Đông.

  Câu 4 : Năm 2013 dân số khu vực Đông Nam Á là 612 triệu người và dân số của Việt Nam là 90,6 triệu người. Vậy dân số Việt Nam chiếm :

  a. 1,48% dân số khu vực Đông Nam Á.

  b. 14,8% dânsốkhuvựcĐông Nam Á.

  c. 148% dânsốkhuvựcĐông Nam Á.

  d. 148,8% dânsốkhuvựcĐông Nam Á.

  0
  2021-09-09T14:42:01+00:00

  Câu 1:c. 8 .

  Câu 2: b. 1995.

  Câu 3 :d. Một bộ phận của biển Đông.

  Câu 4 :b. 14,8% dânsốkhuvựcĐông Nam Á.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )