Câu 1: Nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, xứng đáng để kế thừa và phát huy Câu 2: Nêu ví dụ về tấm gương năng động sáng tạo Câu 3: Người

Question

Câu 1: Nêu những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, xứng đáng để kế thừa và phát huy
Câu 2: Nêu ví dụ về tấm gương năng động sáng tạo
Câu 3: Người năng động, sáng tạo luôn luôn có kết quả như thế nào trong học tập và công việc

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-08-05T02:33:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:35:36+00:00

  câu 1;

  – Là những giá trị tinh thần, được hình thành từ lâu đời của dân tộc -> được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.- Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp như yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, hiếu học, tôn sư trọng đạo..

  câu 2;

  – Năng động là chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm.- Sáng tạo là say mê, tìm tòi, nghiên cứu -> tạo ra cái mới về vật chất, tinh thần, cách giải quyết mới và không phụ thuộc vào trước đó.- Người năng động,

  -sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, nghiên cứu, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác,…nhằm đạt được kết quả cao.

  câu 3;

  vậy người năng động sáng tạo là người luôn say mê tìm tòi cái tới mà không sợ cái gì và có thể nói là người năng động sáng tạo là những nhà phát minh khoa học cái mà họ tìm ra chính là những thứ mà ta có thể sử dụng được và tạo ra các giá trị thực tiễn đem lại nguồn lợi ích khá hơn cho cuộc sống của chúng ta

  0
  2021-08-05T02:35:42+00:00

  câu 1;

  – Là những giá trị tinh thần, được hình thành từ lâu đời của dân tộc -> được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.- Dân tộc ta có những truyền thống tốt đẹp như yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, hiếu học, tôn sư trọng đạo..

  câu 2;

  – Năng động là chủ động, tích cực, dám nghĩ dám làm.- Sáng tạo là say mê, tìm tòi, nghiên cứu -> tạo ra cái mới về vật chất, tinh thần, cách giải quyết mới và không phụ thuộc vào trước đó.- Người năng động,

  -sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi, nghiên cứu, phát hiện và linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động, công tác,…nhằm đạt được kết quả cao.

  câu 3;

  vậy người năng động sáng tạo là người luôn say mê tìm tòi cái tới mà không sợ cái gì và có thể nói là người năng động sáng tạo là những nhà phát minh khoa học cái mà họ tìm ra chính là những thứ mà ta có thể sử dụng được và tạo ra các giá trị thực tiễn đem lại nguồn lợi ích khá hơn cho cuộc sống của chúng ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )