Câu 1 . Nêu phương pháp phân biệt: a. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit, canxi oxit , magiê oxit,đồng II oxit

Question

Câu 1
. Nêu phương pháp phân biệt:
a. Các chất bột riêng biệt sau: Điphôtphopenta oxit, canxi oxit , magiê oxit,đồng II oxit

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-26T08:28:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:30:02+00:00

  Đáp án

  – Trích mẫu thử và đánh dấu tương ứng

  – Cho nước vào các mẫu thử. Khoắng đều nhận thấy chất nào tan trong nước là P2O5 và CaO( nhóm 1) ; mẫu thử nào không thấy tan hoặc tồn tại ở dung dịch bão hoà là MgO và CuO ( nhóm 2) 

  PTHH:  2P2O5 + 6H2O → 4H3PO4 

              CaO + H2O → Ca(OH)2

  – Nhóm 1: Bỏ quỳ tím vào các dung dịch vừa thu được, dung dịch nào làm quỳ tím chuyển màu đỏ là H3PO4 → mẫu thử ban đầu là P2O5; dung dịch nào lm quỳ chuyển màu xanh là Ca(OH)2 → mẫu thử ban đầu là CaO 

  – Nhóm 2: Cho H2 đi qua ống sứ nung nóng của 2 chất trên và quan sát hiện tượng

  + Mẫu thử nào làm chuyển màu từ chất rắn màu đen thành màu đỏ là CuO 

  + Mẫu thử nào không làm chuyển màu, không có hiện tượng xảy ra là MgO 

  PTHH: CuO + H2 → Cu + H2O 

  0
  2021-09-26T08:30:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trích mẫu thử :

  Cho quỳ tím ẩm vào các mẫu thử trên :

  – mẫu thử nào làm quỳ tím ẩm hóa đỏ là $P_2O_5$

  $P_2O_5 + 3H_2O → 2H_3PO_4$

  – mẫu thử nào làm quỳ tím ẩm hóa xanh là $CaO$

  $CaO + H_2O → Ca(OH)_2$

  – mẫu thử nào không có hiện tượng gì là $MgO,CuO$

  Cho hai mẫu thử còn lại vào dung dịch $H_2SO_4$ lấy dư :

  – mẫu thử nào tan , tạo dung dịch không màu là $MgO$

  $MgO + H_2SO_4 → MgSO_4 + H_2O$

  – mẫu thử nào tan , tạo dung dịch có màu xanh lam là $CuO$

  $CuO + H_2SO_4 → CuSO_4 + H_2O$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )