Câu 1: Nêu quy tắc gõ văn bản trong word Câu 2 : Định dạng văn bản gồm các loại nào

Question

Câu 1: Nêu quy tắc gõ văn bản trong word
Câu 2 : Định dạng văn bản gồm các loại nào

in progress 0
Jasmine 3 tuần 2021-07-11T01:11:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T01:12:45+00:00

  Câu 1: Quy tắc gõ văn bản trong word

  →Dấu ngắt câu: sát ký tự bên trái và cách ký tự bên phải một khoảng trắng.

  →Dấu mở ngoặc: sát ký tự bên phải và cách ký tự bên trái một khoảng trắng, dấu đóng ngoặc thì làm  ngược lại

  →Từ cách từ chỉ đúng một khoảng trắng

  →Ngắt đoạn: phím Enter

  Câu 2: Định dạng văn bản gồm hai loại:

  →Định dạng kí tự:là thay đổi dáng vẻ của một hay nhiều nhóm kí tự

  →Định dạng đoạn văn bản:là làm thay đổi các tính chất  của đoạn văn bản như:

  +Kiểu căn lề

  +Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản

  +Khoảng cách lề của dòng đầu tiên

  +Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới

  +Khoảng cách giữa các dòng trong văn bản

  #Lazy warriors

  @Xin ctrlhn ạ

  0
  2021-07-11T01:13:16+00:00

  Câu `1 :`

  Quy tắc gõ văn bản trong Word :

  – Khi soạn thảo, các dấu ngắt câu: `(.)` `(,)` `(:)` `(;)` `(!)` `(?)` phải được đặt sát vào từ đứng trước nó,sau đó là một dấu cách nếu đoạn văn bản đó vẫn còn nội dung.

  -Các dấu mở ngoặc `(,` `[,` `{,` `<,` `‘,` `“` phải được đặt sát vào bên trái kÝ tự đầu tiên của từ tiếp theo.  – Các dấu đóng ngoặc ), `],` `},` `>,` `’,` `”` phải được đặt sát vào bên phải ký tự cuối cùng của từ ngay trước đó.

  – Giữa các từ chỉ dùng `1` phím cách để phân cách.

  – Nhấn phím Enter một lần để kết thúc một đoạn văn bản chuyển sang đoạn văn bản mới.

  Câu `2 :`

  Định dạng văn bản có `2` loại :

  – Định dạng kí tự 

  – Định dạng đoạn văn bản 

  $#UMR#$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )