Câu 1: Nêu quyền và bổn phận của trẻ em? Câu 2: Thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Nêu những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài ng

Question

Câu 1: Nêu quyền và bổn phận của trẻ em?
Câu 2: Thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Nêu những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Câu 3: Em hãy kể ít nhất 4 việc mà chính quyền xã, phường, thị trấn nơi em ở đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân
Câu 4: Tại sao nói nhà nước ta là nhà nước của nhân dân do nhân dân vì nhân dân? Công dân có quyền và nghĩa vụ gì
Câu 5: Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa những quy định của pháp luật về trách nhiệm của học sinh
Giúp mình với ạ. Mình cám ơn nhìu :>>>

in progress 0
Liliana 4 tháng 2021-08-21T16:41:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:43:00+00:00

  c1 trẻ em có quyền đc bảo vệ , đc chăm sóc , đc giá dục
       bổn phận của trả em: – yêu tổ quốc , có ý thức xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nhĩa
                                            – tôn trọng pháp luật , tôn trọng tài sản của người khác
                                            -yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà cha mẹ,lễ phép với người lớn
                                            -chăm chỉ học tập,hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục
                                            – ko tham gia vào các tệ nạn xã hội
  c2 bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng hệ sinh thái,cải thiện môi trường,ngăn cản, khắc phục những hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra, khai thác, sử dụng hợp lý,tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên
   c3 – xin cấp giấy khai sinh
        – đăng kí kết hôn
        – sao giấy khai sinh
        – xác nhận lý lịch
   c4 vì nhà nước ta là thành quả cách mạng của nhân dân ,do nhân dân lập ra và hoạt động vì lợi ích của nhân dân
  c5 ý nghĩa
   -di sản văn hóa là cảnh đẹp của đất nước , là tài sản của dân tộc
  – di sản văn hóa thể hiện truyền thống, công sức, kinh ngiệm của nhân dân ta trg công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
  – bảo vệ di sản văn hóa để làm cơ sở cho thế hệ sau phát huy và phát triển
  – phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần làm phong phú kho tàng di sản văn hóa thế giới

  0
  2021-08-21T16:43:29+00:00

  Nêu quyền và bổn phận của trẻ em

  Quyền được khai sinh và có quốc tịch
  1. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.
  2. Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật.

  Quyền được học tập
  1. Trẻ em có quyền được học tập.
  2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí.

  Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá
  Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.

  Thế nào là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Nêu những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  -Bảo vệ môi trường và tái nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành,sạch đẹp,bảo đảm cân bằng sinh thái,cải thiện môi trường,ngăn chặn ,khắc phục các hậu quả xấu do con người gây ra,khai thác,sử dụng hớp lí ,tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là nhiệm vụ trọng yếu,cấp bách của Quốc Gia,là sự nghiệp của toàn dân. Các tổ chức,các cá nhân phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên,huỷ hoại môi trường. Bảo vệ tốt môi trường thì con người mới có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp,bền vững,lâu dài.

  – giữ cho môi trường sạch sẽ, ko xã rác bừa bãi

  – khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lí

  -nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt, hủy hoại môi trường

  -ngăn chặn, khắc phục những hậu quả xấu đến môi trường

  Em hãy kể ít nhất 4 việc mà chính quyền xã, phường, thị trấn nơi em ở đã làm để chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân
  -Đăng kí kết hôn

  -Xin cấp giấy khai sinh

  -Xác nhận lí lịch

  -Khai báo tạm trú

  – Làm sổ đỏ

  Tại sao nói nhà nước ta là nhà nước của nhân dân do nhân dân vì nhân dân? Công dân có quyền và nghĩa vụ gì

  -Nhà nước ta là thành quả của cuộc cách mạng tháng 8,năm 1945,do nước ta tiến hành dưới sự lãnh đạo của đạng cộng sảng VN,bộ máy nhà nước ta do nhân dân bầu ra,phục vụ vì lợi ích của nhân dân

  -Quyền:

       + Làm chủ.

       + Giám sát các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.

       + Góp ý kiến vào hoạt động của các đại biểu và các cơ quan đại diện do mình bầu ra.

  – Nghĩa vụ:

       + Công dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

       + Bảo vệ các cơ quan nhà nước

       + Giúp đỡ các cán bộ nhà nước thi hành công vụ

  Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ di sản văn hóa những quy định của pháp luật về trách nhiệm của học sinh

  – Nói lên truyền thống của dân tộc.

   Thể hiện công đức của tổ tiên và kinh nghiệm của dân tộc.

   Đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  –  Đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )