câu 1 : nêu tên gọi, công dụng của các đồng hồ đo điện, dung cụ cơ khí ? câu 2 : nêu điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng ? câu

Question

câu 1 : nêu tên gọi, công dụng của các đồng hồ đo điện, dung cụ cơ khí ?
câu 2 : nêu điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng ?
câu 3 : nêu các vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà ?
câu 4 nêu qui trình nối dây dẫn điện ?
câu 5 : kể tên các mối nối, yêu cầu của các mối nối ?
Câu 6 : vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện, của mạch điện đèn ống huỳnh quang ?

in progress 0
Adalyn 2 tháng 2021-07-28T13:59:19+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-28T14:00:42+00:00

    $\int\limits^a_b {x} \, dx$ $\lim_{n \to \infty} a_n$ $\lim_{n \to \infty} a_n$ $\frac{x}{y}$ \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array} \right.\) \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-1\end{array} \right.\) $\int\limits^a_b {x} \, dx$ $\sqrt[n]{x}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )