câu 1. nêu tính chất của góc tới của góc phản xạ câu 2. nêu tính chất ảnh của 1 gương cầu lồi câu 3. trình bày cách vẽ của tia phản xạ, của gương phẳn

Question

câu 1. nêu tính chất của góc tới của góc phản xạ
câu 2. nêu tính chất ảnh của 1 gương cầu lồi
câu 3. trình bày cách vẽ của tia phản xạ, của gương phẳng
câu 4.nâu tính chất vùng nhìn thấy của gương cầu lồi so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước
câu 5. khoảng cách từ 1 điểm trên vật tới gương phảng như thế nào so với khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

in progress 0
Bella 4 tháng 2021-08-23T07:36:41+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:37:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: 

  Góc tới= góc phản xạ

  Câu 2:

  Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

  + Ko hứng đc trên màn chắn

  + Nhỏ hơn vật

  Câu 3:

  Cách vẽ:

  -Vẽ đường pháp tuyến vuông góa với gương

  -Vẽ tia phản xạ sao cho bằng góc tới và nằm cùng mặt phẳng với góc tới và đường pháp tuyến

  Câu 4

  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước

  Câu 5

  Khoảng cách từ 1 điểm trên vật tới bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

   

  0
  2021-08-23T07:37:53+00:00

  Câu 1: 

  Góc tới= góc phản xạ

  Câu 2:

  Ảnh ảo của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

  + Ko hứng đc trên màn chắn

  + Nhỏ hơn vật

  Câu 3:

  Cách vẽ:

  -Vẽ đường pháp tuyến vuông góc với gương

  – Vẽ ảnh của tia tới

  -Vẽ tia phản xạ sao cho bằng góc tới và nằm cùng mặt phẳng với góc tới và đường pháp tuyến

  Câu 4

  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước

  Câu 5

  Khoảng cách từ 1 điểm trên vật tới bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )