Câu 1: Nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa. Khí oxi có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất?

Question

Câu 1: Nêu tính chất hóa học của oxi. Viết PTHH minh họa. Khí oxi có ứng dụng gì trong đời sống và sản xuất?

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-12-01T17:50:28+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:51:30+00:00

  – Tác dụng với nhiều kim loại: 

  4Na+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2Na2O 

  – Tác dụng với một số phi kim: 

  S+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ SO2 

  – Tác dụng với hợp chất: 

  C2H4+ 3O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2CO2+ 2H2O 

  – Ứng dụng của oxi: duy trì sự sống, sự cháy, nén vào bình dưỡng khí thợ lặn,…

  0
  2021-12-01T17:51:46+00:00

  Đáp án:

  Tác dụng với kim loại: 

  4Al + 3O2 -to-> 2Al2O3 

  Tác dụng với phi kim: 

  4P + 5O2 -to-> 2P2O5 

  Tác dụng với hợp chất: 

  CH4 + 2O2 -to-> CO2 + 2H2O 

  Ứng dụng: duy trì sự sống, sự cháy, cung cấp oxi cho bệnh nhân bị khó thở, nén vào bình dưỡng khí thợ lặn,…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )