Câu 1: nêu tình hình văn học thế kỉ XVI -XVII Câu 2: em của nhận xét gì về khoa học và thi cử thời Lê Sơ Câu 3: Nhà Nguyễn được thành lập như thế nà

Question

Câu 1: nêu tình hình văn học thế kỉ XVI -XVII
Câu 2: em của nhận xét gì về khoa học và thi cử thời Lê Sơ
Câu 3: Nhà Nguyễn được thành lập như thế nào ? Em hãy đánh giá những công lao của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc .
Câu 4: nêu những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc 1771-1789 .

in progress 0
Maya 3 tháng 2021-09-21T19:05:03+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T19:06:05+00:00

  Câu 1: Văn học thời Lê Sơ phát triển rất phong phú: 

  + Văn học chữ Hán phát triển và tiếp tục chiếm ưu thế, với hàng loạt tập thơ, văn nổi tiếng như: Quân trung từ mệnh tập,…

  + Văn học chữ Nôm giữ một vị trí quan trọng. Có những tác phẩm nổi tiếng như: Quốc âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập,…

  – Văn thơ thời Lê sơ có nội dung yêu nước sâu sắc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, khí phách anh hùng và tinh thần bất khuất chiến đấu chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta

  Câu 2: Khoa học và thi cử thời Lê Sơ rất phát triển: 

     Thi cử: 

  + Nhà Lê rất quan tâm tới việc đào tạo nhân tài

  + Vua cho dựng lại văn miếu Quốc Tử Giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ để mọi người đều có thể đi học và đi thi

  + Nho giáo chiếm địa vị độc tôn

  + Tuyển những người tài, có đạo đức làm thầy giáo

  + Hằng năm vua cho mở các khoa thi để chọn người tài làm quan

  + Người đỗ đạt tiến sĩ được vua ban mũ, áo. phẩm tước, vinh quy bái tổ và được khắc tên tại Văn Miếu Quốc Tử Giám

     Khoa học: 

  + Đại Việt sử kí – Lê Văn Hưu

  + Đại Việt Sử kí Toàn thư – Ngô Sĩ Liên

  + Lam Sơn thục lục – Ngô Sĩ Liên

  +Hoàng Triều Quan Chế

  Câu 3: Mình không chắc nên không tl ạ ( mong cậu thông cảm)

  Câu 4: Những cống hiến của phong trào Tây Sơn với dân tộc:

  + Lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn – Trịnh – Lê thối nát, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng thống nhất quốc gia

  + Đánh tan quân xâm lược Xiêm- Thanh, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ Tổ Quốc

     Chúc bạn hoc tốt~~

  0
  2021-09-21T19:06:17+00:00

  Câu 1: Tình hình văn học thế kỉ XVI-XVII

  – Văn học chữ Hán chiếm ưu thế. Văn học chữ Nôm phát triển mạnh. Văn học dân gian phong phú

  – Nội dung: Nêu lên những hạnh phúc con người và phản ánh những bất công xã hội

  Câu 2: Nhận xét về khoa học và thi cử thời Lê Sơ

  – Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. 

  – Nhà nước sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

  Câu 3: Nhà Nguyễn được thành lập

  – Khoảng giữa năm 1802. Nguyễn Ánh kéo quân ra Bắc, tiến thẳng vào Thăng Long, Quang Toản chạy sang Bắc Giang thì bị bắt, chấm dứt triều Tây Sơn

  – Năm 1802, Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là Gia Long, đóng đô ở Phú Xuân, Lập ra triều Nguyễn

  – Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế

  *Những công lao của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc

  – Nhà Nguyễn đã lập lại các luật lệ, có chú trọng đến khai hoang, lập ấp, lập đồn điền

  – Mở ra các ngành khai thác nhưng vẫn còn hạn chế

  – Phát triển các nghề thủ công

  – Việc buôn bán có nhiều thuận lợi, hạn chế buôn bán với nước ngoài

  – Giúp nhân dân thoát khỏi sự áp bức của triều Tây Sơn

  Câu 4: Những cống hiến của phong trào Tây Sơn đối với lịch sử dân tộc 1771-1789 

  – Lật đổ các tập đoàn phong kiến thối nát Nguyễn, Trịnh-Lê

  – Đặt nền tảng thống nhất quốc gia

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh bảo vệ vững chắc nền độc lập của đất nước

  Mấy bài này cô mk cho ghi rồi nên bn yên tâm nhé, mk ko chép mạng đâu

  CHÚC BN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )