Câu 1 : Nêu ý nghĩa lịch sử , bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri năm 1871 ?

Question

Câu 1 : Nêu ý nghĩa lịch sử , bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri năm 1871 ?

in progress 0
Eva 25 phút 2021-09-10T02:05:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:06:22+00:00

  *Ý nghĩa:

  -Công xã là hình ảnh thu nhỏ của 1 chế độ mưới xã hội mới

  -Là sự cổ vũ mạnh mẽ cho nhân dân lao động trên toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh cho 1 tương lai tốt đẹp hơn

  *Bài học kinh nghiệm:

  -Cách mạng vô sản thắng lợi thì phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo,phải thực hiện được liên minh công-nông và phải kiên quyết trấn áp kẻ thù ngay từ đầu

  Hok tốt!!!!!!!!!!

  0
  2021-09-10T02:06:48+00:00

  Câu 1 : Nêu ý nghĩa lịch sử , bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri năm 1871 ?

  TL : 

  * Ý nghĩa lịch sử :

  – Là hình ảnh của 1 chế độ mới , xã hội mới 

  – Cổ vũ nhân dân lao động thế giới đấu tranh vì tương lai tốt đẹp 

  * Bài học kinh nghiệm : 

  – Phải đập tan bộ máy nhà nước tư sản , xây dựng nhà nước vô sản 

  – Phải đảng tiên phong lãnh đạo 

  – Kiệt để cách mạng chấn áp kẻ thù đến nói đến trốn 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )