câu 1 nêu ý nghĩa và các thao tác sắp sếp và lọc dữ liệu câu 2 nêu các thao tác biểu đồ minh hoạn có những biểu đồ nào, ý nghĩa xây dựng biểu đồ

Question

câu 1 nêu ý nghĩa và các thao tác sắp sếp và lọc dữ liệu
câu 2 nêu các thao tác biểu đồ minh hoạn có những biểu đồ nào, ý nghĩa xây dựng biểu đồ

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-15T09:20:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:22:11+00:00

  Câu1:Nêu ý nghĩa và các và các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu
  * ý nghĩa 
  giúp chúng ta sắp sếp chữ cái cho hợp lí và dễ nhìn hơn 
  *thao tác sắp xếp 
  B1 : nháy chuột vào ô cột mà e cần sắp sếp dữ liệu 
  b2 : chọn lệnh AZ trong nhóm sort & filter của dải lệnh data để sắp xếp theo thứ tự tăng dần 
  * lọc dữ liệu
  b1 nháy 1 ô trong vùng có dữ liệu lọc 
  b2 mở dải lệnh DATA và chọn lệnh FILTER trong nhóm sort & filter
  sau bước này ta thấy dấu xuống xuất hiện ở cách tiêu đề cột 
  b3 lọc
  Câu 2:Nêu các thao tác tạo biểu đồ để minh họa,, 
  *các tạo biểu đồ 
  b1 chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn  bàng biểu đồ 
  b2 chọn đạng biểu đồ trong nhóm charts trên dải lệnh insert rồi chọn biểu đồ 
  * có những loại biểu đồ nào
  có 3 biểu đồ 
  – biểu đồ cột ,
  -biểu đồ đường gấp khúc 
  -biểu đồ hình tròn 
  *ý nghĩa của việc xây dựng biểu đồ
  biểu đồ giúp cho ta thấy biểu diễn tóm tắt nhiều dữ liệu trên trang tính , giúp thấy rõ hơn , và thấy so sánh dữ liệu tốt hơn .
  @edogawaconan7909

  -ko chép mạng , copy bài của ai cả tự làm 
  cho mình xin ctlhn nhé 
  cảm ơn 

  0
  2021-07-15T09:22:20+00:00

  câu 1:

  ý nghĩa của việc sắp xếp dữ liệu là để nhanh chóng tìm được dữ liệu cần thiết và dễ so sánh dữ liệu. Tác dụng của việc lọc dữ liệu là nhanh chóng tìm được giá trị dữ liệu thỏa mãn điều kiện nhất định nào đó.

  câu 2:

  • Chọn dạng biểu đồ
  • Xác định miền dữ liệu vẽ biểu đồ
  • Nhập các thông tin giải thích biểu đồ
  • Chọn vị trí đặt biểu đồ

  ý nghĩa: trình bày nội dung rõ ràng hơn về tỉ lệ giúp người đọc có thể tính toán, so sánh dễ dàng hơn nhờ dựa trên biểu đồ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )