Câu 1. Ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa là A. màng cơ sở. B. màng tiền đình. C. màng nhĩ. D. màng cửa bầu dục. Câu 2. Ở người, loại xương nào dưới

Question

Câu 1. Ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa là
A. màng cơ sở.
B. màng tiền đình.
C. màng nhĩ.
D. màng cửa bầu dục.
Câu 2. Ở người, loại xương nào dưới đây được gắn trực tiếp với màng nhĩ ?
A. Xương bàn đạp
B. Xương đe
C. Xương búa
D. Xương đòn
Câu 3. Ở tai giữa của chúng ta tồn tại mấy loại xương ?
A. 5 B. 4
C. 2 D. 3
Câu 4. Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận nào dưới đây ?
A. Màng nhĩ
B. Màng cửa bầu dục
C. Màng tiền đình
D. Ống bán khuyên
Câu 5. Ở tai trong, bộ phận nào có nhiệm vụ thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian ?
A. Ốc tai và ống bán khuyên
B. Bộ phận tiền đình và ốc tai
C. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên
D. Bộ phận tiền đình, ốc tai và ống bán khuyên
Câu 6. Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở
A. màng bên.
B. màng cơ sở.
C. màng tiền đình.
D. màng cửa bầu dục.
Câu 7. Vì sao trẻ bị viêm họng thường dễ dẫn đến viêm tai giữa ?
A. Vì vi sinh vật gây viêm họng và vi sinh vật gây viêm tai giữa luôn cùng chủng loại với nhau.
B. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.
C. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể biến đổi về cấu trúc và theo thời gian sẽ gây viêm tai giữa.
D. Tất cả các phương án còn lại.
Câu 8. Tai ngoài có vai trò gì đối với khả năng nghe của con người ?
A. Hứng sóng âm và hướng sóng âm
B. Xử lí các kích thích về sóng âm
C. Thu nhận các thông tin về sự chuyển động của cơ thể trong không gian
D. Truyền sóng âm về não bộ
Câu 9. Mỗi bên tai người có bao nhiêu ống bán khuyên ?
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4
Câu 10. Để bảo vệ tai, chúng ta cần lưu ý điều nào sau đây ?
A. Tất cả các phương án còn lại.
B. Vệ sinh tai sạch sẽ bằng tăm bông, tránh dùng vật sắc nhọn vì có thể gây tổn thương màng nhĩ.
C. Tránh nơi có tiếng ồn hoặc sử dụng các biện pháp chống ồn (dùng bịt tai, xây tường cách âm…).
D. Súc miệng bằng nước muối sinh lý thường xuyên để phòng ngừa viêm họng, từ đó giảm thiếu nguy cơ viêm tai giữa.

in progress 0
Athena 48 phút 2021-10-05T08:05:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T08:07:34+00:00

  Câu 1: C. màng nhĩ. 

  Câu 2: C. Xương búa 

  Câu 3: D. 3

  Câu 4: B. Màng cửa bầu dục

  Câu 5: C. Bộ phận tiền đình và ống bán khuyên

  Câu 6: B. màng cơ sở

  Câu 7: B. Vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này. 

  Câu 8: A. Hứng sóng âm và hướng sóng âm

  Câu 9: C. 3

  Câu 10: A. Tất cả các phương án còn lại.

  0
  2021-10-05T08:07:42+00:00

  Câu 1: 

  Ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa là 1 màng mỏng được gọi là màng nhĩ 

  Chọn C

  Câu 2:

  Ở người, loại xương búa được gắn trực tiếp với màng nhĩ

  Chọn C
  Câu 3:

  Tai giữa là một khoang xương, trong đó có chuỗi xương tai bao gồm xương búa, xương đe và xương bàn đạp khớp nhau.

  Chọn D

  Câu 4 : Trong tai người, xương bàn đạp nằm áp sát với bộ phận cửa sổ bầu dục

  Chọn B

  Câu 5 :

  Ở tai trong, bộ phận tiền đình và ống bán khuyên có nhiệm vụ thu nhận các thông tin về vị trí và sự chuyển động của cơ thể trong không gian

  Chọn C 

  Câu 6 : 

  Các tế bào thụ cảm thính giác nằm ở màng cơ sở của cơ quan corti 

  Chọn B 

  Câu 7 :

  Trẻ bị viêm họng thường dễ dẫn đến viêm tai giữa vì vi sinh vật gây viêm họng có thể theo vòi nhĩ tới khoang tai giữa và gây viêm tại vị trí này.

  Chọn B

  Câu 8 : 

  Tai ngoài có vai trò hứng sóng âm và hướng sóng âm

  Chọn A
  Câu 9 :

  Mỗi tai có 3 ống bán khuyên 

  Chọn C
  Câu 10 :

  Để bảo vệ tai, chúng ta cần lưu ý điều:

  +Vệ sinh tai sạch sẽ bằng tăm bông, tránh dùng vật sắc nhọn vì có thể gây tổn thương màng nhĩ.

  + Tránh nơi có tiếng ồn hoặc sử dụng các biện pháp chống ồn (dùng bịt tai, xây tường cách âm…).

  + Súc miệng bằng nước muối sinh lý thường xuyên để phòng ngừa viêm họng, từ đó giảm thiếu nguy cơ viêm tai giữa.

  Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )