câu 1:Nghe chuyện vua lấy làm mừng lắm ,nhưng để biết chính xác hơn nữa vua cho thử lại.Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,ra lệ

Question

câu 1:Nghe chuyện vua lấy làm mừng lắm ,nhưng để biết chính xác hơn nữa vua cho thử lại.Vua ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực,ra lệnh cho nuôi ba con trâu ấy thành chín con,hẹn năm sau phải đem nộp nếu không cả làng phải tội.Câu 2:Thạch Sanh thật thà tin nga.Chàng vội vã từ giã mẹ con Lý Thông trở về túp lều cũ dưới gốc đa…cho làm quận công.Cho biết nội dung của đoạn văn?

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-06T14:54:19+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:55:21+00:00

  2 danh từ có trong đoạn văn trên : vua, làng

  Giải thích nghĩa : 

  – Vua : người đứng đầu nhà nước xưa

  – Làng : đơn vị dân cư nhỏ nhất ở nông thôn vùng đồng bằng và trung du Việt Nam

  câu 2:
  thạch sanh bị mẹ con Lý thông lừa

  0
  2021-10-06T14:55:47+00:00

  câu 1 )

  nội dung: Vua muốn thử tài thông minh của chú bé thêm một lần nữa 

   câu 2:
  thạch sanh bị mẹ con Lý thông lừa

                                            skymeo gửi bạn . Chúc bn học tốt nhé !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )