Câu 1 Ngô quyền và Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi năm nào và đóng đô ở đâu Câu 2 lê hoàn và lý công uẩn lên ngôi trong hoàn cảnh nào Câu3 ý nghĩa cuộc kháng ch

Question

Câu 1 Ngô quyền và Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi năm nào và đóng đô ở đâu
Câu 2 lê hoàn và lý công uẩn lên ngôi trong hoàn cảnh nào
Câu3 ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Tống
Giúp mik vs mik cần gấp ạ

in progress 0
Margaret 16 phút 2021-09-11T07:26:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T07:27:59+00:00

  Câu 1:

  – Ngô Quyền lên ngôi năm 939, đóng đô ở Cổ Loa

  – Đinh Bộ Lĩnh  lên ngôi năm 968, đóng đô ở Hoa Lư

  Câu 2:

  – Lý Công Uẩn lên ngôi trong hoàn cảnh  vua Lê Đại hành mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, nhà vua tính tình ngang ngược nên nhân dân rất oán hận, khi Lê Long Đĩnh qua đời, triều thần chán ghét nhà Tiền Lê. Nên tôn một vị quan trong triều là Lý Công Uẩn lên ngôi

  – Lê Hoàn lên ngôi trong hoàn cảnh vua Đinh Tiên Hoàng và con tai là Đinh Liễn bị ám hai, vua mới còn quá nhỏ, còn nhà Tống thì lăm le xâm lược nước ta, trước tình thế ấy các tướng lĩnh đồng lòng suy tôn Lê Hoàn lên làm vua và dc thái hậu Dương Vân Nga chấp thuận

  Câu 3:

  – Ý nghĩa: thể hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của nước ta. Chứng tỏ bước phát triển mới của đất nước và khả năng bảo vệ độc lập của dân tộc Đại Cồ Việt

  @xinhaynhat

  #camon

  0
  2021-09-11T07:28:13+00:00

  1. 

  _939. Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa (Hà Nội) làm kinh đô

  _968. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình)

  2.

  *Lê Hoàn lên ngôi trong hoàn cảnh:

  _979. Đinh Bộ Lĩnh bị giết chết ->nội bộ lục đục

  _Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

  -> Suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua -> nhà Tiền Lê thành lập

  *Lý Công Uẩn lên ngôi vua trong hoàn cảnh:

  _1005. Lê Hoàn mất -> Lê Long Đĩnh lên ngôi vua

  _ 1009. Lê Long Đĩnh qua đời -> suy tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua -> nhà Lý thành lập

  _1010. Dời đô về Đại La (Thăng Long-Hà Nội)

  _1054. Đổi tên nước là Đại Việt

  3. Ý nghĩa: _Đánh bại âm mưu xâm lược của nhà Tống

                    _Bảo vệ được nền độc lập dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )