Câu 1: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng? A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.

Question

Câu 1: Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng?
A. Người lái đò đứng yên so với dòng nước.
B. Người lái đò chuyển động so với dòng nước,
C. Người lái đò đứng yên so với bờ sông
D. Người lái đò chuyển động so với chiếc thuyền
Câu 2: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình bị nghiêng người sang trái, chứng tỏ xe
A. đột ngột giảm vận tốc. B. đột ngột tăng vận tốc.
C. đột ngột rẽ sang trái. D. đột ngột rẽ sang phải.
Câu 3: Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?
A. Chất lỏng chỉ gây áp suất theo phương thẳng đứng từ trên xuống
B. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.
C. Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương
D. Áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào chiều cao của chất lỏng.
Câu 4: Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào
A. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật.
B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
C. trọng lượng riêng và thể tích của vật.
D. trọng lượng của vật và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
Câu 5: Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát?
A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc. B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.
Câu 6: Càng lên cao, áp suất khí quyển
A. càng tăng B. càng giảm
C. không thay đổi D. có thế tăng và cũng có thể giảm
Câu 7: Một áp lực 600N lên diện tích mặt bị ép là 0,2 m2. Độ lớn của áp suất là:
A. 3000N/m2 B. 300N/m2 C. 30N/m2 D. 3N/m2
Câu 8: Một vật có thể tích 120 cm3 được thả chìm trong nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét là
A. 1200N B. 120N C. 12N D. 1,2N
Câu 9: Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 5m/s. Thời gian để vật chuyển động hết quãng đường 200m là
A. 20s
B. 30s
C. 40s
D. 50s
giúp với

in progress 0
Aaliyah 4 tuần 2021-11-12T01:01:34+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:03:12+00:00

  Đáp án: 1A

  2D

  3C

  4B

   5C

  6B

  7A (P=F/S)

  8D (F=d.V bạn nhớ đổi đơn vị nha!)

  9C (t=s/v)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-12T01:03:14+00:00

  Đây nhé:

  1. A

  2. D

  3. C

  4. B

  5 .C

  6. B

  7. A

  8. D

  9. C

   BONUS : học tốt!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )