Câu 1: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu? a. 7/ 1920 – Liên Xô b. 7/ 1920

Question

Câu 1: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?
a. 7/ 1920 – Liên Xô
b. 7/ 1920 – Pháp
c. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)
d. 8/1920 – Trung Quốc

in progress 0
Katherine 3 tháng 2021-09-20T10:24:56+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T10:26:04+00:00

  Câu 1: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

  a. 7/ 1920 – Liên Xô

  b. 7/ 1920 – Pháp

  c. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)

  d. 8/1920 – Trung Quốc

  -Sau khi đọc xong bản luận cương thì Nguyễn Ái Quốc còn nhiều chữ không hiểu được, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ thì đã hiểu được nét chính và tin tưởng vào Lênin, tư tưởng của Lênnin

  0
  2021-09-20T10:26:38+00:00

  Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa ( của Lê-nin ) vào tháng 7 năm 1920 tại Quảng Châu , Trung Quốc với tư cách là đại biểu Đông Dương .

  -> Từ đó ông đi theo chủ nghĩa cộng sản .

  Vậy đáp án đúng là : C . 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc)

    ~CHÚC BN HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )