Câu 1 : Nguyễn Huệ – Quang Trung có những đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc ta

Question

Câu 1 : Nguyễn Huệ – Quang Trung có những đóng góp gì đối với lịch sử dân tộc ta

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-27T11:50:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T11:52:27+00:00

  TL:

  – Giữ gìn nền văn hóa độc lập dân tộc.
  – Đẩy mạnh tình hình chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục,…
  – Chấm dứt chiến trang nội chiến Trịnh – Nguyễn

  – Thống nhất đất nước
  – Bảo vệ nền độc lập của dân tộc
  – Lật đổ các chính quyền phong kiến 
  – Nhiều chính sách để xây dựng nền kinh tế đất nước. 

  0
  2021-09-27T11:52:38+00:00

  – Diệt các tập đoàn phog kiến phản động : Lê , Trịnh , Nguyễn

  – Đánh tan quân xâm lược Xiêm , Thanh

  – Đưa ra những chính sách khôi phục và phát triển kinh tế , văn hóa , giáo dục

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )