Câu 1: Nguyên nhân dẫn tới cách mạng tư sản? Câu 2: Thế nào là cách mạng tư sản? Câu 3: Kể tên các cuộc cách mạng đầu tiên. Câu 4: Chủ nghĩa tư bản ph

Question

Câu 1: Nguyên nhân dẫn tới cách mạng tư sản?
Câu 2: Thế nào là cách mạng tư sản?
Câu 3: Kể tên các cuộc cách mạng đầu tiên.
Câu 4: Chủ nghĩa tư bản phát triển qua mấy giai đoạn?
Câu 5: Giai đoạn phát triển cao nhất đánh giấu sự kiện nào?
Câu 6: Các nước phương Tây đã xâm lược những nước nào?
Câu 7: Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra ở thuộc địa hư thế nào?

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-09-09T13:56:26+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:57:54+00:00

  Bạn tham khảo nha!
  Câu 1: Do sự áp bức của chế độ phong kiến.
  Câu 2: Là cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ phong kiến, mở đường cho TBCN.
  Câu 3: Cách mạng tư sản Hà Lan.
  Câu 4: Hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa (TBCN).
  Công trường thủ công TBCN.
  Đại công nghiệp cơ khí.
  Câu 5: Hông biết:((
  Câu 6: Các nước châu Á, Phi.
  Câu 7: Hông biết:((

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )