Câu 1: Nguyên nhân, thời gian, hậu quả, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 Câu 2: Nêu những nét chung về phong trào độc lập dâ

Question

Câu 1: Nguyên nhân, thời gian, hậu quả, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933
Câu 2: Nêu những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939)
Câu 3: Vì sao ở nước Nga sau cách mạng tháng 2- 1917 lại tồn tại song song hai chính quyền? Đảng Bôn-sê-vích Nga, Lê-nin, nhân dân Nga làm gì để giải quyết tồn tại đó?
Câu 4: Trình bày những nguyên nhân các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trở thành đối tượng xâm lược của thực dân phương Tây?

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-10T20:22:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:23:31+00:00

  câu 1 : – Nguyên nhân: Do qui luật phát triển không đều, xảy ra mâu thuẫn giữa các Đế quốc.            – Thời gian: Từ năm 1929-1933.                                                                                                              – Hậu quả:                                                                                                                                               + Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước Tư bản.                                                                                  + Mức sản xuất sụt giảm.                                                                                                                       + Đời sống công nhân, nhan dân lao động đói khổ.                                                                              – Tác động:                                                                                                                                               + Các nước Anh, Pháp thực hiện chính sách cải cách kinh tế + Các nước Đức, Y-ta-li-a, Nhật bản tiến hành quá trình Phát-xít hoá đất nước.                                                                                              câu 2 : – Hoàn cảnh: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

  – Các phong trào tiêu biểu: Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực của lục địa châu Á rộng lớn, tiêu biểu là phong trào đấu tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Đó là:

  + Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc.

  + Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 – 1924) đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

  + Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

  + Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 – 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ kì…

  – Điểm mới:

  + Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân đã tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.

  + Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.
  câu 3 : 
   Các cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917 đã được chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, lý luận :      + Khi giai cấp tư sản thoả hiệp với chế độ chuyên chế, không dám làm cách mạng tư sản, chỉ rõ giai cấp vô sản Nga phải tiến hành cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ Nga hoàng để sau đó tiến lên làm cách mạng XHCN                                                                                                                      + Lợi dụng tình hình chiến tranh thế giới, Lênin đưa ra khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng                                                                                                                              + Sau khi cách mạng DCTS tháng Hai thắng lợi, Đảng Bônsêvích và Lênin đã có đường lối, sách lược đúng đắn, kịp thời để đưa đến thắng lợi của cách mạng XHCN tháng Mười                                           – Với chiến tranh thế giới thứ nhất, các đế quốc bận tham chiến, không kịp can thiệp vào nước Nga, là nhân tố khách quan thuận lợi.                                                                                                             b. Giành chính quyền bằng con đường hòa bình:                                                                                      – Cách mạng tháng Hai, nước Nga xuất hiện tình hình 2  chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu công nhân binh lính, đứng đầu là xô viết Pêtơrôgrat.           – Lênin đưa ra luận cương tháng Tư, chỉ rõ nhiệm vụ là chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN, chủ trương “tuyệt đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời” và đưa ra khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các xô viết”.                                                                                                     – Lúc này giai cấp tư sản chưa sử dụng bạo lực chống lại cách mạng; vũ khí ở trong tay nhân dân, sức mạnh ở về phía quần chúng; và Đảng  hoạt động công khai nên có thể giành chính quyền bằng con đường hoà bình. Tuy nhiên đây là điều kiện quí và hiếm nên Lênin cũng chủ trương phải chuẩn bị lực lượng vũ trang để khi cần thiết thì khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền                                   câu  4 :                                                           
  * Nguyên nhân khách quan:

  – Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,… nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.

  * Nguyên nhân chủ quan:

  – Vị trí địa lí: Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.

  + Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.

  + Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

  + Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.

  – Tài nguyên, thiên nhiên: là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,…

  – Dân cư: có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

  – Chính trị – xã hội: Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng.

  0
  2021-11-10T20:24:05+00:00

  câu 1 : – Nguyên nhân: Do qui luật phát triển không đều, xảy ra mâu thuẫn giữa các Đế quốc.            – Thời gian: Từ năm 1929-1933.                                                                                                              – Hậu quả:                                                                                                                                               + Tàn phá nặng nề nền kinh tế các nước Tư bản.                                                                                  + Mức sản xuất sụt giảm.                                                                                                                       + Đời sống công nhân, nhan dân lao động đói khổ.                                                                              – Tác động:                                                                                                                                               + Các nước Anh, Pháp thực hiện chính sách cải cách kinh tế + Các nước Đức, Y-ta-li-a, Nhật bản tiến hành quá trình Phát-xít hoá đất nước.                                                                                              câu 2 : – Hoàn cảnh: Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và sự kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã mở ra một thời kì phát triển mới trong phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
  – Các phong trào tiêu biểu: Phong trào lên cao và lan rộng khắp các khu vực của lục địa châu Á rộng lớn, tiêu biểu là phong trào đấu tranh ở Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và In-đô-nê-xi-a. Đó là:
  + Phong trào Ngũ tứ năm 1919 ở Trung Quốc.
  + Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ (1921 – 1924) đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.
  + Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.
  + Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 – 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ kì…
  – Điểm mới:
  + Trong cao trào cách mạng này, giai cấp công nhân đã tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  + Các đảng cộng sản được thành lập và giữ vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Việt Nam.
  câu 3 : 
   Các cuộc cách mạng ở Nga trong năm 1917 đã được chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, lý luận :      + Khi giai cấp tư sản thoả hiệp với chế độ chuyên chế, không dám làm cách mạng tư sản, chỉ rõ giai cấp vô sản Nga phải tiến hành cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ Nga hoàng để sau đó tiến lên làm cách mạng XHCN                                                                                                                      + Lợi dụng tình hình chiến tranh thế giới, Lênin đưa ra khẩu hiệu “Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng                                                                                                                              + Sau khi cách mạng DCTS tháng Hai thắng lợi, Đảng Bônsêvích và Lênin đã có đường lối, sách lược đúng đắn, kịp thời để đưa đến thắng lợi của cách mạng XHCN tháng Mười                                           – Với chiến tranh thế giới thứ nhất, các đế quốc bận tham chiến, không kịp can thiệp vào nước Nga, là nhân tố khách quan thuận lợi.                                                                                                      b. Giành chính quyền bằng con đường hòa bình:                                                                                  – Cách mạng tháng Hai, nước Nga xuất hiện tình hình 2  chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu công nhân binh lính, đứng đầu là xô viết Pêtơrôgrat.         

   – Lênin đưa ra luận cương tháng Tư, chỉ rõ nhiệm vụ là chuyển cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN, chủ trương “tuyệt đối không ủng hộ Chính phủ lâm thời” và đưa ra khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các xô viết”.                                                                              – Lúc này giai cấp tư sản chưa sử dụng bạo lực chống lại cách mạng; vũ khí ở trong tay nhân dân, sức mạnh ở về phía quần chúng; và Đảng  hoạt động công khai nên có thể giành chính quyền bằng con đường hoà bình. Tuy nhiên đây là điều kiện quí và hiếm nên Lênin cũng chủ trương phải chuẩn bị lực lượng vũ trang để khi cần thiết thì khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền 

  câu  4 :                                                           
  * Nguyên nhân khách quan:
  – Các nước tư bản thực dân (cụ thể là Pháp) đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, cần nguyên liệu, thị trường, thuộc địa,… nên đang tích cực đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
  * Nguyên nhân chủ quan:
  – Vị trí địa lí: Các nước Đông Nam Á có vị trí địa lí vô cùng quan trọng.
  + Là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều nước trên lục địa và hải đảo.
  + Nằm trên đường hàng hải từ Tây sang Đông, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.
  + Là cửa ngõ để đi vào lục địa châu Á rộng lớn.
  – Tài nguyên, thiên nhiên: là khu vực giàu tài nguyên như: lúa gạo, cây hương liệu, động vật, khoáng sản,…
  – Dân cư: có nguồn nhân công rẻ mạt và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
  – Chính trị – xã hội: Chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á đang suy yếu, xã hội khủng hoảng.

  Hãy cảm ơn, vote 5 sao và bình chọn là câu trả lời hay nhất nếu thấy hay nhé!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )