Câu 1: nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1.008 vậy 1g h2 ở dktc có thể có thể tích gần đúng nhất là A 22.22 B 13.44 C 22.4 D 11.2 Câu 2: nguyên

Question

Câu 1: nguyên tử khối trung bình của hiđro là 1.008 vậy 1g h2 ở dktc có thể có thể tích gần đúng nhất là
A 22.22
B 13.44
C 22.4
D 11.2
Câu 2: nguyên tử của nguyên tố X có số khối là 24 trong hạt nhân có số p=n số e có phân mức năng lượng cao nhất trong ngtửX là
A 1
B 2
C 6
D 4
Giải chi tiết giúpem vs ạ ????

in progress 0
Abigail 2 ngày 2021-09-10T12:25:57+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:27:26+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  1\,D\\
  2\,B
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{1}{{1,008 \times 2}} \approx 0,496\,mol\\
  {V_{{H_2}}} = 0,496 \times 22,4 = 11,2(l)\\
  2)\\
  \text{ Số khối của X là 24}\\
   \Rightarrow {p_X} + {n_X} = 24\\
  \text{ Số hạt proton bằng số hạt notron}\\
   \Rightarrow 2{p_X} = 24 \Leftrightarrow {p_X} = 12\\
  X:1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )