Câu 1 : Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ? A. Để quản lí đất đai , bảo vệ chủ quyền dân tộc . B. Để bảo vệ trật tự xã hội. C. Để bảo vệ q

Question

Câu 1 : Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?
A. Để quản lí đất đai , bảo vệ chủ quyền dân tộc .
B. Để bảo vệ trật tự xã hội.
C. Để bảo vệ quyền lợi của vua .
Câu 2 : Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì ?
A. Phát triển kinh tế .
B. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc .
C. Bảo vệ chính quyền .
D. Chữ Nôm hay hơn chữ Hán .
Câu 3 : Ba thành thị nổi tiếng nhất nước ta vào cuối thế kỉ XVI đầu thế kỉ XVII là ba thành thị nào ?
A. Thăng Long , Gia Định , Hội An .
B. Thăng Long , Gia Định , Phố Hiến .
C. Thăng Long , Phố Hiến , Hội An .
Câu 4 : Điền các từ ngữ : ( phát triển , quyền lợi , truyền thống , quốc gia ) vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp :
Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là bảo vệ ……….. của vua , quan lại địa chủ , bảo vệ chủ quyền của ……….. , khuyến khích ……….. kinh tế , giữ gìn …………. tốt đẹp của dân tộc , bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ .

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-01T02:40:04+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:41:23+00:00

  Câu 1 : Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?

  A. Để quản lí đất đai , bảo vệ chủ quyền dân tộc .

  B. Để bảo vệ trật tự xã hội.

  C. Để bảo vệ quyền lợi của vua .

  Câu 2 : Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì ?

  A. Phát triển kinh tế .

  B. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc .

  C. Bảo vệ chính quyền .

  D. Chữ Nôm hay hơn chữ Hán .

  Câu 3 : Ba thành thị nổi tiếng nhất nước ta vào cuối thế kỉ XVI đầu thế kỉ XVII là ba thành thị nào ?

  A. Thăng Long , Gia Định , Hội An .

  B. Thăng Long , Gia Định , Phố Hiến .

  C. Thăng Long , Phố Hiến , Hội An .

  Câu 4 : Điền các từ ngữ : ( phát triển , quyền lợi , truyền thống , quốc gia ) vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp : Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là bảo vệ quyền lợi của vua , quan lại địa chủ , bảo vệ chủ quyền của quốc gia , khuyến khích phát triển kinh tế , giữ gìn truyền thông   tốt đẹp của dân tộc , bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ .

  0
  2021-10-01T02:41:25+00:00

  Câu 1 : Nhà Hậu Lê cho vẽ bản đồ Hồng Đức để làm gì ?

  A. Để quản lí đất đai , bảo vệ chủ quyền dân tộc .

  B. Để bảo vệ trật tự xã hội.

  C. Để bảo vệ quyền lợi của vua .

  Câu 2 : Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm mục đích gì ?

  A. Phát triển kinh tế .

  B. Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc .

  C. Bảo vệ chính quyền .

  D. Chữ Nôm hay hơn chữ Hán .

  Câu 3 : Ba thành thị nổi tiếng nhất nước ta vào cuối thế kỉ XVI đầu thế kỉ XVII là ba thành thị nào ?

  A. Thăng Long , Gia Định , Hội An .

  B. Thăng Long , Gia Định , Phố Hiến .

  C. Thăng Long , Phố Hiến , Hội An .

  Câu 4 : Điền các từ ngữ : ( phát triển , quyền lợi , truyền thống , quốc gia ) vào chỗ chấm của các câu ở đoạn văn sau cho thích hợp : Nội dung cơ bản của bộ luật Hồng Đức là bảo vệ quyền lợi của vua , quan lại địa chủ , bảo vệ chủ quyền của  quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế , giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc , bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )