Câu 1. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống như thế nào Câu 2. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến trống quân Tống xâm lược của nhà Lý _Mọi người giúp em vs ạ_ __

Question

Câu 1. Nhà Lý chống quân xâm lược Tống như thế nào
Câu 2. Ý nghĩa của cuộc kháng chiến trống quân Tống xâm lược của nhà Lý
_Mọi người giúp em vs ạ_
__Em cảm ơn trước ạ__

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-11-24T19:15:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:16:09+00:00

  Câu 1:

  * giai đoạn 1:

  _ nhà Tống gặp nhiều khó khăn trong nước nên đã xúi giục Champa đánh lên phía Nam Đại Việt và dụ dỗ tù trưởng các dân tộc ngăn cản việc buôn bán ở phía Bắc

  _ nhà lý chủ động đối phó bằng cách cử Lý Thường Kiệt Làm tổng chỉ huy quân đội được luyện tập và canh phòng cẩn mật ở những nơi hiểm yếu đem quân đánh Chăm Pa

  _ 1075 Lý Thường Kiệt chỉ huy hơn 10 vạn quân chia làm 2 đạo tiến sang nước Tống Quân bộ đánh vào ung Châu, quân Thủy Đánh vào không Châu

  _ sau 42 ngày đêm ta hạ được thành ung Châu tướng giặc phải tự vẫn

  * giai đoạn 2:

  _ chuẩn bị của ta:các địa phương đã chuẩn bị canh phòng cẩn mật, nhất là vùng biên giới, ta lập nhiều phòng tuyến chặn địch. Quân Thủy đóng ở Đông Kênh, quân bộ đóng trên phòng tuyến sông Như Nguyệt

  _10/1076, quân Tống cử Quách Quỳ và Triệu Tiết tiến vào nc ta theo hai đường thủy và bộ. 1/1077, quân Tống tiến đến bờ bắc sông Như Nguyệt và bị chặn lại. Quân thủy bị ta chặn đánh ở Quảng Ninh

  _ Quách Quỳ hai lần cho quân vượt sông nhưng đều bị quân ta đánh Bật trở lại, một đêm cuối xuân năm 1077, Lý Thường Kiệt bất ngờ cho quân đánh úp vào doanh trại giặc, quân giặc thua to Quách Quỳ chấp nhận giảng hòa và rút về nước

   câu 2:

  Trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc trận đánh cũng củng cố nền độc lập đập tan âm mưu xâm lược của nhà Tống

  0
  2021-11-24T19:16:26+00:00

  1.

  Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy quân đội 

  Quân đội luyện tập, sẵn sàng chiến đấu 

  Đánh trả quân Tống quấy phá ở phía Bắc 

  Đánh bại ý đồ phối hợp của quân Tống và chăm pa

  2.

  Là chiến thắng tuyệt vời trong lịch sử chống xâm lược 

  Nhà tống từ bỏ mộng xâm lược nước ta

  Củng cố nền độc lập của dân tộc 

  Mk ko biết đúng ko sai thì xin lỗi nhé 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )