Câu 1: nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ? Câu 2: nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ? Sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc để lại cho ch

Question

Câu 1: nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Câu 2: nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ? Sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc để lại cho chúng ta bài học gì ?
Câu 3: sự phân công lao động được hình thành như thế nào ?
Câu 4: so sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại ở phương đông và các quốc gia cổ đại phương tây (thời gian hình thành , địa điểm hình thành , nền kinh tế chủ yếu, các giai cấp trong xã hội

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-19T18:37:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:39:29+00:00

  Câu 1: Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?

  – Sự ra đời của nước Văn Lang:

  + Xã hội hình thành các bộ lạc lớn

  + Sản xuất phát triển xuất hiện giàu, nghèo

  + Chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng.

  + Giải quyết xung đột giữa các bộ lạc.

  Câu 2: Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ? Sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc để lại cho chúng ta bài học gì ?

  – Hoàn cảnh Âu lạc bị sụp đổ:

  + Năm 207 TCN, Triệu đà đem quân đánh xuống Âu Lạc nhưng thất bại.

  + Triệu Đà vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước ta.

  + Năm 179 TCN, Triệu Đà đem quân đánh, do không đề phòng và nội bộ bị chia rẽ nên Âu Lạc rơi vào tay Triệu Đà.

  – Bài học lớn về tinh thần đoàn kết, nâng cao cảnh giác trước mọi kẻ thù.

  Câu 3: Sự phân công lao động được hình thành như thế nào ?

  – Sự phân công lao động được hình thành như:

  + Sản xuất phát triển dẫn đến sự phân công lao động.

  + Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp

  + Phân công lao động theo giới tính: Đàn ông và đàn bà.

  Câu 4: so sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại ở phương đông và các quốc gia cổ đại phương tây (thời gian hình thành , địa điểm hình thành , nền kinh tế chủ yếu, các giai cấp trong xã hội

  cau-1-nha-nuoc-van-lang-ra-doi-trong-hoan-canh-nao-cau-2-nha-nuoc-au-lac-sup-do-trong-hoan-canh

  0
  2021-08-19T18:39:49+00:00

  câu 1:

  -Hình thành các bộ lạc lớn
  -Xã hội có sự phân chia giàu – nghèo
  -Đấu trah với thiên nhiên vảo vệ mùa màng
  -Sản xuất vũ khí chống ngoại xâm, giải quyết xung đột
  => Sự ra đời của nhà nước
  Câu 2:
  -Đất nước Âu Lạc Yên bình chưa đc bao lâu
  -Nhà Tần suy yếu, Triệu Đà cắt đất 3 quận, lập thành nước Nam Việt
  -Triệu Đà đánh xuống Âu Lạc, chia rẽ nội bộ nước ta
  =>Âu Lạc sụp đổ rơi vào ách đô hộ của nhà Triệu 
  Sự sụp đổ của Âu Lạc để lại cho ta bài học cảnh giác chống kẻ thù
  câu 3:

  -Trong xã hội có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà
  => Địa vị của người đàn ông trong gia đình và xã hội ngày càng quan trọng hơn
  Câu 4:
  phương Đông:
  +Cuối thiên niên kỉ thứ 4 đầu thiên niên kỉ thứ 3 TCN
  +Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, ở lưu vực các con sông lớn
  +Ngành kinh tế chính là nông nghiệp, biết làm thủy lợi
  +Thống trị: vua, quý tộc, quan lại    Bị trị: nông dân, nô lệ
  phương Tây:

  +Đầu thiên niên kỉ 1TCN
  +Trên bán đảo Ban-căng và I-ta-li-a
  +Thủ công nghiệp và thương nghiệp
  +Chủ nô và Nô lệ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )