Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế -xã hội các nước châu Á A. Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm. B. Thời

Question

Câu 1: Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm phát triển kinh tế -xã hội các nước châu Á
A. Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm.
B. Thời Cổ đại và Trung đại nhiều dân tộc châu Á đã đạt đến trình độ phát triển cao
C. Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX, hầu hết các nước châu Á trở thành thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha,…
D. Các nước ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế -xã hội rất đồng đều
Câu 2: Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX đặc điểm phát triển kinh tế -xã hội các nước châu Á có gì nổi bật:
A. Kinh tế của các nƣớc châu Á rất phát triển với trình độ cao.
B. Nhiều nƣớc các nƣớc thực hiện thành công các cuộc cách mạng công nghiệp trở thành các nƣớc tƣ bản hùng mạnh trên thế giới.
C. Hầu hết các nƣớc châu Á trở thành thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây BanNha,…
D. Các nƣớc châu Á trở thành các nƣớc đế quốc đi xâm lƣợc các nƣớc khác.
Ko spam nha
có 1 số lỗi font lúc mik copy ra mong mn thông cảm

in progress 0
Allison 1 năm 2021-09-23T15:37:37+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:38:37+00:00

  Câu 1:

  D. Các nước ở châu Á có trình độ phát triển kinh tế -xã hội rất đồng đều.

  Câu 2

  C. Hầu hết các nƣớc châu Á trở thành thuộc địa của các đế quốc Anh, Pháp, Hà Lan, Tây BanNha,…

  Vote cho mình câu trả lời hay nhất nha!

  0
  2021-09-23T15:39:21+00:00

  1 B

  2 B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )