Câu 1 : Nhận xét về con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX ( Hướng đi, đối tượng tiếp xúc, phương pháp cm) Câu 2 : Nhận xét về con đư

Question

Câu 1 : Nhận xét về con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành đầu thế kỉ XX ( Hướng đi, đối tượng tiếp xúc, phương pháp cm)
Câu 2 : Nhận xét về con đường cứu nước của các văn thân sĩ phu đầu thế kỉ XX ( Hướng đi, đối tượng tiếp xúc, Phương pháp cm )

in progress 0
Rylee 2 tháng 2021-10-04T07:05:09+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T07:06:33+00:00

  câu 1: 

  – Mặc dù rất khâm phục tinh thần yêu nước của các vị tiền bối nhưng Người không tán thành con đường cứu nước của các sĩ phu yêu nước. 
  – Người nhận xét về con đường cứu nước của các vị tiền bối lúc đó như sau: Phan Bội Châu dựa vào Nhật để đánh Pháp thì khác gì “đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau”, Phan Châu Trinh đề nghị Pháp cải cách thì chẳng khác gì “xin giặc rủ lòng thương” 
  – Các nhà yêu nước thời chống Pháp là các sĩ phu phong kiến, mong muốn của họ là giải phóng dân tộc, thiết lập lại chế độ phong kiến hoặc đi theo con đường dân chủ tư sản. 
  – Nguyễn Tất Thành đi sang phương Tây (nước Pháp) để tìm hiểu vì sao nước Pháp lại thống trị nước mình và thực chất của các từ “tự do bình đẳng, bác ái” để từ đó xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. 
  – Cách làm của Người là chọn phương Tây, nơi được mệnh danh là có tư tưởng hòa bình, bác ái, Người đi vào cuộc sống của những người lao động, tìm hiểu họ và gắn kết họ lại với nhau. Người đề cao học tập và lí luận. Và ở đây Người đã bắt gặp chủ nghĩa Mác Lê nin và cuộc cách mạng tháng 10 Nga, từ đó tìm ra con đường cứu nước – con đường cách mạng vô sản.

  câu 2 :

  họ đi theo các nước phương đông và nhờ sự giúp đỡ từ chính quyền

  0
  2021-10-04T07:06:52+00:00

  Bài Làm :

  Câu 1 :

  Giữa năm 1911, tại cảng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành xuống làm phụ bếp cho tàu Đô đốc La-tu-sơ Tơ-rê-vin – một tàu buôn của Pháp, để có cơ hội tới các nước phương Tây xem họ làm thế nào, rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước. Cuộc hành trình của Người kéo dài 6 năm, qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mĩ, châu Âu.Năm 1917. Nguyễn Tất Thành trở lại Pháp, ở đây, Người đã làm rất nhiều nghề, học tập, rèn luyện trong quần chúng lao động và giai cấp công nhân Pháp. Hoạt động trong Hội những người Việt Nam yêu nước, Người hăng hái học tập, tham gia những buổi diễn thuyết ngoài trời của các nhà chính trị, triết học, tham gia đấu tranh đòi cho binh lính và thợ thuyền Việt Nam sớm được hồi hương. Sống và hoạt động trong phong trào công nhân Pháp, tiếp nhận anhhưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, tư tưởng của-Nguyễn Tất Thành ci.m có những biến chuyển.Những hoạt động yêu nước của Người tuy mới chỉ bước đầu, nhưng là điều kiện quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc Việt Nam.

  Câu 2 :

   Đầu thế kỉ XX, những người Việt Nam yêu nước do Phan Bội Châu đứng đầu lập ra Hội Duy tân với mục đích là đánh Pháp, giành lại độc lập cho Tổ quốc. Hội dự định dựa vào Nhậ để xúc tiến việc chuẩn bị bạo động, họ cho rằng Nhật Bản là nước cùng màu da, cùng văn hóa (đồng chủng, đồng văn), Nhật Bản đi theo con đường tư bản chủ nghĩa trở nên giàu mạnh, thoát khởi đế quốc xâm lược, nên có thể dựa vào Nhật.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )